Rozhovor: Každá zmena so sebou prináša určité riziko


03.01.18
Publikoval Monika Floreková

Malé firmy, startupy, ale aj korporácie sa nevyhnú inováciám. Niekedy sa od nich priam očakáva, že každý rok prídu s niečím novým. O tom, aké miesto majú inovácie v Slovak Telekome, sme sa porozprávali s Matejom Maderičom, poradcom marketingu pre B2B.


1. Slovo inovácie sa dnes skloňuje na každom kroku. Čo si pod tým však predstaviť reálne? Čo pre vás vlastne znamená pojem inovácia?

Matej: Dnes už opotrebovaný buzzword. Pre mňa platí rovnica: inovácia = nevyhnutnosť. Ak chcú v dnešnej dobe ľudia vybudovať úspešný biznis, musia byť otvorení zmenám. Inovácia nemusí automaticky znamenať nový najmodernejší online cool produkt. Veľakrát aj drobné úpravy, napr. zmena procesu, prístupu k zákazníkom alebo zmena zmýšľania dokážu prispieť k spokojnosti zákazníkov alebo k úspešnému podnikaniu. A aj to je pre mňa inovácia. Nie vždy je to iba o firmách ako Apple, Uber či AirBnB.

2. Často počúvam, že presadiť nové veci v korporácii je neuveriteľne náročné. Je to pravda?

Matej: Áno aj nie. Väčšina korporácií si dnes uvedomuje nevyhnutnosť inovácií pre svoj biznis. Výhodou je, že korporácia má oveľa väčšie zdroje na ich implementáciu a tiež väčšinou nie sú také závislé od úspešnosti danej inovácie, prípadne novej veci. Na druhej strane však musíte presvedčiť viac ľudí, držať sa stanoveného procesu a, samozrejme, existuje tu aj istá byrokracia. Osobne mám najradšej steering meetingy, status meetingy, status meeting k steering meetingom. :)

3. Ako prebieha tvorba inovácie vo vašom tíme B2B marketingu?

Matej: Nemyslím si, že máme nejaký jednotný systém na tvorbu inovácií. Vždy záleží od ich typu. K úplne novým produktom pristupujeme inak ako k úprave už existujúcich a zabehnutých produktov. O každom nápade alebo problematike spoločne diskutujeme v rámci celého tímu, nielen s ľuďmi, ktorých sa daná inovácia týka. Okrem klasických vecí ako konkurencia, cieľové skupiny zákazníkov alebo dátové analýzy sa snažíme pozerať na všetko z pohľadu konkrétneho zákazníka, jeho problémov, prínosov a skúseností s nami. Ak mám použiť ďalší buzzword, snažíme sa vkladať do nášho zmýšľania prvky procesu design thinking, alebo ako tomu u nás interne hovoríme, použiť sedliacky rozum. :)  

4. Inovácia so sebou často prináša riziko. Ako sa s ním vyrovnávate?

Matej: Každá zmena so sebou prináša určité riziko. Správna otázka je skôr: Aké riziko predstavuje nerobiť žiadnu inováciu?

Podľa mňa je pre každé podnikanie oveľa väčšie riziko, keď sa nerobí nič, ako keď je snaha inovovať, hoci aj za cenu možného popálenia. K tejto téme sa mi veľmi páči jeden citát:

„The best thing you can do is the right thing; the next best thing you can do is the wrong thing; the worst thing you can do is nothing.“ Theodore Roosevelt

5. Vidíte nejaký rozdiel vo fungovaní inovácií v korporátoch a startupoch?

Matej: Keďže so startupmi veľmi rád spolupracujem, ale nikdy som v žiadnom nepracoval, tak to vidím hlavne z pohľadu korporácie. Tých rozdielov je naozaj veľa. Pre mňa je však najviac viditeľná rýchlosť. Vo všetkom. Startup je x-násobne rýchlejší asi v každom smere, od tvorby inovácie cez rozhodovanie až po implementáciu a úpravu. Toto im naozaj závidím. :) Stále si však myslím, že startupy si zaslúžia pozornosť korporácií.

6. Myslíte si, že inovatívnosť ako prístup sa za uplynulých pár rokov nejako zmenila?

Matej: Určite áno. Aktuálne sa všetko točí okolo zákazníka, jeho skúsenosti so spoločnosťou alebo produktom. Názory nás ako marketérov už nie sú vždy smerodajné, ale sú to prevažne hypotézy, ktoré musíme overiť s trhom a zákazníkmi. Veľa sa testuje, takisto sa veľa nasadzuje a následne upravuje. Už dávno to nie je o tom, že spustíme produkt, o ktorom si myslíme, že je hotový na 110 % a tým sa celý proces skončil. Je to, naopak, o tom, že sprístupníme zákazníkom niečo hotové na 80 % a necháme ich, nech sami povedia, čo máme ešte urobiť alebo upraviť, aby sme dosiahli tých 110 %.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK: