POROVNAJTE SI VÝHODNOSŤ EASY PECKA
S PROGRAMOM EASY FREE 2012

Vážený zákazník, z dôvodu ukončenia poskytovania programu „Easy Free 2012“, bude Váš program automaticky zmenený na výhodnejšiu Easy Pecka. Prehľad programu Easy Pecka nájdete nižšie.

POROVNANIE Easy Pecka Easy Free 2012
Volania do všetkých sietí v SR 0,09 €/min. 0,09 - 0,10 €/min.
SMS do všetkých sietí v SR 0,06 €/SMS 0,06 €/SMS
Platnosť kreditu od dobitia 12 mesiacov 12 mesiacov
Neobmedzené volania a SMS Za 50 centov na deň do každej siete v SR -
Internet v mobile 0,1 €/MB 0,95 €/MB
Internet v mobile na deň 0,50 € 0,50 €
Denný objem dát plnou rýchlosťou 200 MB 100 MB
Tarifikácia sekundová sekundová
Dátový balíček 1000 MB za 5,99 € 1000 MB za 5,99 €
Iné benefity Max.50 centov na deň za volania a SMS do každej siete v SR, služba CLIP zadarmo Služba CLIP zadarmo, internet v mobile za dobitie kreditu

Podmienky poskytovania programu Easy Pecka sú uvedené v Cenníku pre poskytovanie služieb Slovak Telekom, a.s.