Uvedené ceny služieb Magio televízia, Magio internet a Pevná linka sú platné do 31.7.2018. Od 1.8.2018 sa mesačná cena za využívanie služby zvyšuje pri samostatne využívanej službe o 0,90€ s DPH, pri využívaní dvoch služieb v balíku sa celková mesačná cena za balík zvyšuje o 1,20 € s DPH a pri využívaní troch služieb v balíku sa celková mesačná cena za balík zvyšuje o 1,80 € s DPH.