MÁTE BLÍZKYCH V TELEKOME?
SO SKUPINOU MAGENTA 1
ZÍSKATE SPOLOČNE VIAC

Čo je Magenta 1

Čo je skupina Magenta 1?

Magenta 1 je balík služieb pre vás a vašich blízkych, vďaka ktorému všetci získavate viac výhod a šetríte. Namixujte si balík služieb podľa seba: Paušály Happy, Easy karta, Magio TV a internet či pevná linka.

Viac info
Ako začať

Ako začať

Magentu 1 môžete využit len vy alebo založíte skupinu, do ktorej pozvete svojich blízkych. Čím viac vás bude, tým výhodnejšie ceny získate.

Užívanie výhod

Užívanie výhod

Čím viac služieb využijú členovia skupiny, tým nižšie ceny a viac bezplatných výhod navyše získajú! Napríklad si volajú a esemeskujú neobmedzene a získavajú VIP starostlivosť.

Viac info

 

SKOMBINUJTE SI SLUŽBY A ZISTITE CENY

 
 
Som členom skupiny a získam ešte nižšie ceny
Internet
 
Máme Internet
Televízia
 
Máme Televíziu
Pevná linka
 
Máme Pevnú linku
Happy paušály
 
Máme Happy paušál
 
 
 
 

AKTUÁLNE AKCIE A NOVINKY

výpadok internetu či televízie váM Nahradíme ako na zavolanie

Vždy sa môže stať niečo neočakávané. Niektoré výpadky nedokážeme ovplyvniť, hlavne, ak ide o počasie. Ak vám však vypadne tv alebo internet, zabezpečíme pre vás náhradné riešenie služby.

 

 Chcem Magentu 1 Už mám skupinu

 

Magio Internet security na 3 mesiace zadarmo

Nedovoľte nikomu prekĺznuť do vášho počítača a ukradnúť vaše súkromné súbory, údaje, fotografie alebo heslá

viac info

 

ČO ZÍSKATE S MAGENTA 1?

Bezplatné výhody

S Magentou 1 získate aj tieto bezplatné výhody:

Volania z mobilu a SMS navzájom v skupine zadarmo

V prípade výpadku Magio internetu neobmedzený internet na 48 hod. zadarmo

V prípade výpadku Magio televízie mobilnú televíziu Magio Go s neobmedzenými mobilnými dátami na 48 hod. zadarmo

Úložisko vo veľkosti 20 GB zadarmo s Magenta Cloud

Technickú pomoc Pôjdeto zadarmo

Nižšie ceny paušálov, mobilov

S Magentou 1 získate nižšie ceny za paušály Happy a mobily, ak máte aspoň jednu z pevných služieb a tiež ak založíte alebo vstúpite do skupiny s viacerými členmi.
Výhodnejšie ceny za Magio internet, televíziu alebo Pevnú linku získate, ak si vezmete ich komibnáciu.

ČASTÉ OTÁZKY

SKUPINA MAGENTA 1

Kedy môžem založiť skupinu?

Skupinu môžete založiť, ak máte mobilný paušál Happy M alebo vyšší. Založením skupiny sa stanete jej správcom a môžete do nej pozvať svojich blízkych.

Môžem pozvať blízkeho do skupiny, aj keď nie som jej správcom?

Nových ľudí možete do skupiny pozvať, len ak ste správca, ktorý ju založil.

Kedy môžem vstúpiť do skupiny?

Vstúpiť do skupiny môžete, ak máte aspoň jednu z týchto služieb: mobilný paušál Happy, Bez záväzkov alebo Easy kartu. Ak máte služby Chytrého balíka: Magio televíziu, Magio internet alebo Pevnú linku, musíte mať súčasne mobilné číslo od Telekomu.

Koľko členov môže mať skupina?

Jedna skupina môže mať maximálne 5 členov s mobilným číslom od Telekomu. V skupine môžu byť až 3 služby pevnej siete od programu M a vyššie patriace niektorému z členov skupiny s mobilným číslom. Môže ísť max. o 1 televíziu (Magio TV alebo Biznis TV), 1 internet (Magio Internet alebo Firemný internet) a 1 pevnú linku (Doma Happy, Biznis linka alebo Magenta Office).

Aké výhody v skupine môžem získať?

Ak máte v skupine minimálne 2 služby s úrovňou M alebo vyššou (mobilné alebo pevné):
- voláte, esemeskujete a ememeskujete si v rámci skupiny zadarmo
- získavate zvýhodnenú skupinovú cenu na paušál Happy. Čím je v skupine viac členov s úrovňou služby M alebo vyššou, tým je cena paušálu pre každého člena skupiny nižšia.

Ak si zaradíte do skupiny aspôň jednu službu pevnej siete, získate
- Službu MagentaCLOUD, vďaka ktorej si vzájomne vymieňate fotky a zabávate sa na videách celej rodiny.
- Pôjdeto Light: Neobmedzenú profesionálnu technickú pomoc pre každého člena rodiny.

Volania z mobilu a SMS/MMS zadarmo navzájom má celá skupina?

Áno, volania z mobilu a SMS/MMS zadarmo medzi sebou v rámci skupiny, získajú všetci, ktorí vstúpia do skupiny, aj keď im beží viazanosť.

Kedy získam zvýhodnenú skupinovú cenu mobilného paušálu Happy a mobilu?

Zníženú cenu mobilného paušálu Happy a mobilu získate pri predĺžení alebo podpise novej zmluvy a nevyužili ste inú akciu.

Môžu sa zákazníkom, ktorí už patria do skupiny, znížíť ceny aj počas viazanosti?

Áno, ceny sa znižujú všetkým v skupine bez ohľadu na ich viazanosť vždy, keď do skupiny vstúpi niekto so službou s úrovňou M a vyššou.

Samozrejme skupinovú zľavu môže získať ten zákazník, ktorý nevyužíva inú zľavu alebo akciu.

Získam výhodnejšiu cenu, aj keď mám nižší mobilný paušál ako je Happy M?

Áno, získate zvýhodnenú cenu, ale ostatným v skupine cenu neznížite.

Musia byť všetky čísla v skupine písané na jedného zákazníka?

Môžu, ale nemusia. V skupine môžu byť zaradené služby písané na zákazníkov s rôznymi adresami, rodnými číslami alebo IČO.

Je to pravda, že môžem v jednej skupine kombinovať domácnosti s malými podnikateľmi?

Áno je to pravda. Služby skupiny môžu patriť rôznym účastníkom (súkromným osobám alebo malým podnikateľom). V prípade zaradenia služieb podnikateľa môžu byť v jednej skupine služby len jedného podnikateľa. Jeden podnikateľ môže mať vytvorenú len 1 skupinu.

Ako často môžem zmeniť skupinu?

1 mobilné telefónne číslo alebo jedna pevná služba môže zmeniť skupinu max. 2-krát ročne.

Budem platiť rovnakú cenu paušálu po celý čas, čo som v skupine?

Zvýhodnená skupinová cena, na ktorú má zákazník v skupine nárok, sa prepočítava na každé zúčtovacie obdobie na základe podmienok splnených počas príslušného zúčtovacieho obdobia (napr. počet služieb v skupine s úrovňou M a vyššou).

CHCETE EŠTE VÝHODNEJŠIU PONUKU?

Áno, zavolajte mi späť