Telekom Day, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Telekom Day

Telekom Day

Telekom Day je jedinečná študentská konferencia organizovaná spoločnosťou Slovak Telekom. Konferencia je určená predovšetkým študentom posledných ročníkov technických univerzít.

Hlavné ciele konferencie Telekom Day:

  • predstaviť inovácie a nové technologické riešenia na telekomunikačnom trhu
  • zvýšiť spoluprácu s technickými univerzitami
  • prezentovať spoločnosť Slovak Telekom ako moderného a atraktívneho zamestnávateľa
  • identifikovať potenciálnych kandidátov na technické pozície, čo umožňujú modelové situácie, ktoré študenti počas dňa riešia

Počas konferencie majú študenti možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky odborníkov priamo z praxe a riešiť konkrétne prípadové štúdie v zmiešaných pracovných skupinách. V každej skupine je im k dispozícii odborný konzultant, ktorý ich v prípade potreby usmerňuje a poskytne profesionálne odporúčania.

Neoddeliteľnou súčasťou konferencie sú študentské súťaže s možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Odmenu získajú tie pracovné skupiny, ktoré navrhnú najlepšie riešenie na zadanú prípadovú štúdiu. Takisto si všímame aj najaktívnejších a najšikovnejších individuálnych študentov, ktorí majú príležitosť získať hlavnú cenu.