História, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

História

2012
Spoločnosť uviedla pre-paidovú novinku Easy Free: Jej uvedením zásadne zmenila zloženie portfólia predplatených kariet. Karta kladie dôraz na bezkonkurenčne nízke ceny volaní a cenovo dostupný mobilný internet.

Spoločnosť začala postupné zvyšovanie rýchlosti v celej sieti. V prvej fáze bolo plošné zrýchlenie realizované pre programy Turbo, následne prišlo k zmene aj na portfóliu internetových programov v kombinácii s digitálnou televíziou Magio.

Slovak Telekom uviedol pilotnú prevádzku služby, vďaka ktorej môžu zákazníci Magio TV sledovať vybrané slovenské a české kanály na zariadeniach ako je desktopový počítač, notebook, tablet alebo mobil prostredníctvom fixného resp. mobilného internetového pripojenia. 

Spoločnosť uviedla mobilné paušály Happy. Séria programov obsahovala neobmedzené volania v rámci siete Telekomu, neobmedzené SMS a dáta.

V spolupráci s dcérskou spoločnosťou PosAm uviedol Slovak Telekom novú službu založenú na báze Cloud computingu TelekomCloud.

2011
Slovak Telekom uviedol ako prvý operátor na Slovensku najrýchlejší mobilný internet – HSPA+ s rýchlosťou 21 Mbps v marci a HSPA+ 42 Mbps v októbri.


Slovak Telekom ako prvý operátor na svete úspešne testuje technológiu HSPA+ 42 Mbps v single-carrier režime.

Slovak Telekom otvoril najmodernejšie dátové centrum na Slovensku. Telekom DataCenter s IT plochou 1200 m2 vytvára priestor pre služby škálovateľné od jednoduchého housingu servera, cez Cloud computing, až po kompletné riešenia obsahujúce Business continuity plán a Disaster recovery plán zákazníka.

Slovak Telekom v októbri uviedol  pre služby pevnej a mobilnej siete novú spoločnú značku Telekom, ktorá nahradila doterajšie značky T-Com a T-Mobile. Spoločnosť týmto krokom zavŕšila proces integrácie. Zmena je zároveň v súlade s medzinárodnou stratégiou skupiny Deutsche Telekom v oblasti korporátnej identity.

Slovak Telekom začal s testovaním protokolu IPv6.

Počet zákazníkov televízie Magio presiahol 150-tisíc.

2010

Predstavenstvá Slovak Telekomu, a. s., a T-Mobile Slovensko, a. s., schválili vo februári termín integrácie Slovak Telekomu a T-Mobile Slovensko ku dňu 1. 7. 2010.

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., sa stala 51 % vlastníkom spoločnosti PosAm, spol. s r.o. 

Slovak Telekom uviedol na slovenský trh službu Magio Sat - špičkový produkt, ktorý prináša digitálnu kvalitu obrazu i zvuku a obľúbené funkcie televízie Magio na celé územie Slovenska, teda aj tam, kde doposiaľ neboli dostupné.

2009
T-Mobile Slovensko sa stal najlepším a Slovak Telekom 4. najlepším zamestnávateľom za rok 2008 podľa štúdie Best Employers Slovensko, ktorú organizuje spoločnosť Hewitt Associates, najväčšia poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Rebríček bol zostavený z 37 zaregistrovaných renomovaných spoločností. 

Obe spoločnosti predstavili slovenskej verejnosti nový slogan „Zažime to spolu". Kampaň „Odkazy" z prvých mesiacov roka 2009, ktorou T-Mobile tento slogan uviedol, sa stala historicky najúspešnejšou slovenskou kampaňou. 

Slovak Telekom podpísal zmluvu o platinovom partnerstve so Slovenským futbalovým zväzom, vďaka ktorému budú priaznivci futbalu všetky hviezdne športové okamihy zažívať so značkami T-Com a Magio.

T-Mobile rozšíril svoju ponuku služieb o revolučnú novinku – nový program Surf&Music a nepočujúcim občanom ponúkol špeciálny Paušál pre nepočujúcich. 

Slovak Telekom zahájil výstavbu najväčšieho a najmodernejšieho dátového centra na Slovensku.

V októbri 2009 Slovak Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a. s., ohlásili vytvorenie spoločnej firmy v roku 2010.

2008
Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko začali spájať svoje predajné siete do jednej, ktorá sa stala najväčšou v telekomunikačnom sektore. Obe spoločnosti sa zároveň pripravovali na prijatie novej euro meny.

Slovak Telekom sa stal generálnym partnerom Slovenského olympijského tímu na 29. letných olympijských hrách v Pekingu.

Vyše 100 000 domácností môže využívať služby T-Comu prostredníctvom optickej infraštruktúry.

O polnoci z 21. na 22. augusta T-Mobile slávnostne uviedol dlho očakávaný produkt iPhone 3G.

2007
Spoločnosť Slovak Telekom v spolupráci s Nadáciou Intenda založili Nadačný fond Slovak Telekom s cieľom pomôcť zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodneným ľuďom a zlepšiť ich prístup k užitočným informáciám.

Slovak Telekom odpojil po 160 rokoch úspešnej prevádzky poslednú telegrafnú ústredňu na Slovensku. Spoločnosť pokračuje v transformácii firmy s programom eJet (Joint Effort for Tomorrow) a zároveň úspešne odovzdala do prevádzky prvé optické riešenie FttB v bratislavskom bytovom dome Koloseo.

Spoločnosť TRI R, a. s., sa v októbri stala prevodom od Slovak Telekomu, a. s., výlučným vlastníkom 100 % akcií spoločnosti TBDS, a. s., ktorá vznikla transformáciou z o.z. Rádiokomunikácie.

T-Mobile Slovensko predstavil službu web'n'walk – skutočný internet priamo v mobile. Počet paušálnych zákazníkov mobilného operátora prekročil symbolickú hranicu 1 milión.

2006
T-Mobile ako prvý operátor na Slovensku predstavil v januári svojim zákazníkom UMTS technológiu tretej generácie. Vďaka nej môžu zákazníci komunikovať so svojimi blízkymi nielen prostredníctvom hlasu, ale aj obrazu. Zároveň predstavil verejnosti nový prísľub značky T-Mobile - „jednoducho bližšie" (simply closer) a produkt BlackBerry.

Spoločnosť Slovak Telecom, a. s., zmenila dňa 8. marca svoje obchodné meno na Slovak Telekom, a.s., a uviedla produktovú značku T-Com.

V decembri spoločnosť zahájila komerčnú prevádzku unikátnej Triple Play služby, vďaka ktorej môžu zákazníci telefonovať, pripájať sa do internetu prostredníctvom DSL a pozerať digitálnu televíziu. Služba dostala názov Magio.

2005
Slovak Telecom, a. s.,  nadobúda 90 % obchodný podiel v spoločnosti Zoznam, s. r. o., a 100 % obchodný podiel v Zoznam Mobile, s. r. o. Spoločnosť podpísala prvé zmluvy o prepojení sietí s alternatívnymi operátormi.

Od 2. mája sa spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s., definitívne zmenila na spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s. a na Slovensko vstúpila obchodná značka T-Mobile. Pre svojich zákazníkov priniesla nové mesačné programy Relax, exkluzívne mobilné telefóny či svetový koncert Eltona Johna, ktorý sa konal zdarma v Bratislave.

Spoločnosť T-Mobile Slovensko v októbri ohlásila spustenie prvej komerčnej mobilnej širokopásmovej služby na svete, využívajúcej sieťovú technológiu FLASH-OFDM spoločnosti Flarion Technologies.

2004
Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s., mení v januári svoje obchodné meno na Slovak Telecom, a. s. Súčasťou zmeny bolo aj uvedenie novej firemnej identity, loga, vízie, poslania a firemnej kultúry.

Slovak Telecom, a. s., odkúpil zvyšný 49 % podiel v spoločnosti EuroTel Bratislava od konzorcia Atlantic West B.V. (ktoré rovnakým podielom vlastnia spoločnosti Verizon Communications Inc. a AT&T Wireless Services, Inc.). Dňa  31. decembra sa tak Slovak Telecom stal výlučným vlastníkom spoločnosti EuroTel Bratislava, a. s.

Spoločnosť Slovak Telecom úspešne realizovala projekt „Počítače pre školy", prostredníctvom ktorého pripojila 3 671 škôl do internetu a každej z nich darovala počítačovú učebňu, ktoré financoval Deutsche Telekom. Spolu v slovenských školách pribudlo 22 026 počítačových staníc.

Slovak Telecom zahájil dvojročný projekt internej transformácie s názvom eNGine (transformácia na operátora novej generácie/Next Generation Operator). Koncom roka spoločnosť ukončila digitalizáciu siete prostredníctvom technológie NGN.

EuroTel ako prvá spoločnosť na Slovensku predstavila SuperSpeed založenú na 3G technológii EDGE.

2003
Spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s., zahájili komerčnú prevádzku vysokorýchlostného pripojenia do internetu prostredníctvom ADSL technológie.

EuroTel ako prvý mobilný operátor na Slovensku spustil GPRS roaming a takisto priniesol svojim zákazníkom jedinečnú službu EuroTel HotSpot pre rýchly mobilný prenos dát založenú na technológii WiFi.

2002
EuroTel zaviedol dve najvyspelejšie technológie pre dátové prenosy – High Speed Data HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a GPRS (General Packet Radio Service).

V marci získal EuroTel miliónteho aktívneho zákazníka.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vydal 2. júla EuroTelu licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS.

EuroTel ako prvý slovenský mobilný operátor spustil 9. septembra 2002 komerčnú prevádzku platformy GPRS. Potvrdil tak pozíciu lídra v oblasti dátových služieb.

Začiatkom októbra ako prvý operátor na Slovensku EuroTel sprístupnil zákazníkom multimediálne obrazové správy MMS.

2001
Začiatkom roku zaviedol EuroTel sekundovú tarifikáciu postupne pre všetkých svojich zákazníkov. Počet aktívnych zákazníkov spoločnosti prekročil hranicu 500 000 používateľov.

2000
Štát ako 100 % akcionár, zastúpený MDPT a FNM, podpísal dňa 18. júla privatizačnú zmluvu s Deutsche Telekom AG o odpredaji 51 % podielu akcií Slovenských telekomunikácií, a. s.
Dňa 4. augusta zasadlo mimoriadne valné zhromaždenie a uskutočnil podpis akcionárskej zmluvy. Deutsche Telekom AG reálne vstúpil do Slovenských telekomunikácií, a. s., ako 51 % akcionár.

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a. s., vlastnili Slovenské telekomunikácie, a. s., s 51% podielom a 49% podiel patril spoločnosti Atlantic West B.V. (spoločný podnik spoločností Verizon Communications a AT&T Corp). Podpisom akcionárskej zmluvy sa členom skupiny Deutsche Telekom AG stal aj EuroTel.  
EuroTel bol zároveň ako prvá spoločnosť na Slovensku zaregistrovaný Komisiou pre cenné papiere v USA (SEC).

EuroTel ako prvý na Slovensku spustil komerčnú prevádzku služby Mobil Internet, umožňujúcej prístup na internet cez mobilný telefón. Takisto zaviedol službu Mobil Banking, umožňujúcu operácie s bankovým účtom prostredníctvom mobilného telefónu.

1999
Dňa 1. apríla vznikla štátna akciová spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a. s.

EuroTel zaviedol pre predplatené programy novú značku EASY. 9. júla 1999 sa na Slovensku uskutočnil prvý hovor v sieti GSM 1800 MHz.

1998
EuroTel uviedol predplatené programy pod značkou Doktor Mobil.

1997   
EuroTel uskutočnil prvé roamingové hovory. Pre GSM roaming bolo sprístupnených prvých 50 sietí na štyroch kontinentoch.

1996
Slovenské telekomunikácie slávnostne otvorili prvé zákaznícke centrum Infotel na Jarošovej ulici v Bratislave. V tom istom roku zriadili prvú medzinárodnú a tranzitnú digitálnu ústredňu v Banskej Bystrici.

EuroTel získal licenciu na prevádzkovanie siete GSM 900 MHz. Už v decembri toho istého roku sa uskutočnil prvý hovor v tejto sieti. Komerčná prevádzka bola spustená o dva mesiace neskôr.

1995
Zánik odštepných závodov Prenosová technika a Telecomdat.

1994
Slovenské telekomunikácie, š. p., sprevádzkovali prvé prenosové prostriedky synchrónnej digitalizovanej hierarchie prostredníctvom optických káblov. Podnik evidoval 1 milión zákazníkov.

1993
1. januára vznikol štátny podnik Slovenské telekomunikácie, š. p., s ôsmimi odštepnými závodmi, celkový počet zamestnancov bol 15 491. Podnik zahájil implementáciu digitálnych technológií.

1992
V decembri zanikol štátny podnik Správa pôšt a telekomunikácií. Tento krok umožnil vznik troch nástupných štátnych podnikov: Slovenskej pošty, Poštovej novinovej služby a Slovenských  telekomunikácií.

1991 
Dňa 12. septembra 1991 sprostredkoval EuroTel – ako historicky prvý mobilný operátor na Slovensku – hovor v analógovej sieti NMT prostredníctvom mobilného telefónu.

1990 
Prvý krok k vzniku spoločnosti EuroTel sa uskutočnil 16. novembra 1990. Správa pôšt a telekomunikácií vtedy podpísala dohodu o spoločnom podniku s americkou spoločnosťou Atlantic West B.V. a získala licenciu na výstavbu a prevádzkovanie verejnej rádiotelefónnej siete a verejnej dátovej siete.