Slovak Telekom mení od júna sídlo, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Slovak Telekom mení od júna sídlo

01. 06. 2007

Slovak Telekom mení od júna sídlo

Dnešným dňom je do Obchodného registra Slovenskej republiky oficiálne zapísaná zmena sídla spoločnosti Slovak Telekom, a.s. , ktorým je City Business Center II, Karadžičova 10 v Bratislave. 

Slovak Telekom, ako poskytovateľ telekomunikačných služieb, prechádza zároveň na IP telefóniu, produkt VVN Virtual Voice network a mení prefix telefónnych čísel zamestnancov na 02 -  588 2x xxx. Faxové čísla a emailové adresy zamestnancov však ostávajú zachované.  

Nová adresa sídla spoločnosti:

Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Bývalú budovu ústredia na Námestí slobody č. 6 odpredal Slovak Telekom Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR začiatkom roka 2006. V budove CBC II na Karadžičovej ulici sídli Úsek prezidenta, Úsek financií, Úsek strategických a regulačných záležitostí, Úsek obchodných a prevádzkových činností, Úsek ľudských zdrojov a odštepný závod Call Services.