Cez Internet, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Cez Internet

Dobíjanie Easy, Easy Fix a mobilného internetu 0€

Ceny sú uvedené v  s DPH. Slovak Telekom, a.s. si vyhrazuje právo údaje podľa potreby kedykoľvek aktualizovať.

Dobi kredit

Neprehliadnite: Pre úspešné dobitie je nevyhnutné zakaždým zadať požiadavku v sekcii Zákazníckého portálu uvedenej vyššie. Pri opakovanom použití platobných symbolov (ich manuálnym zadaním do platobného príkazu) dobitie kreditu nebude zrealizované! 

Poznámka

Faktúru (vyúčtovanie služby Dobi Easy) ti Telekom na požiadanie vystaví v Telekom Centre na základe nasledujúcich údajov a dokladov:

Údaje

  • telefónne číslo SIM karty, ktorá bola dobitá
  • dátum dobitia,
  • dobíjaná suma,
  • identifikačné údaje platiteľa (údaje platiteľa sa overujú)
  • variabilný symbol platby