Hlasové služby, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Hlasové služby

Audiotex
Služba pripojenia poskytovateľa ATX k VTS ST.

Prenositeľnosť čísel v pevných sieťach
Spolupráca podnikov za účelom zabezpečenia prenositeľnosti čísel v pevných sieťach.

Prepojenie mobilných sietí
Prepojenie pevnej verejnej siete ST a prevádzkovateľa mobilnej elektronickej komunikačnej siete.

Prepojenie verejných elektronických komunikačných sietí
Spojenie užívateľov elektronických komunikačných služieb - hlas prostredníctvom siete internet.

Služby s pridanou hodnotou
Sprístupnenie volaní z VTS ST a iných prístupových sietí na čísla služieb s pridanou hodnotou poskytovateľa VAS.