Medzinárodné hlasové služby, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Medzinárodné hlasové služby

Dočasné stanice
Zriadenie dočasných telefónnych staníc alebo DSL prístupov.

Hubbing
Tranzit volaní do zahraničia.

Medzinárodné bezplatné volania
Zriadenie medzinárodných bezplatných volaní.

Ukončenie medzinárodnej prevádzky
Prepojenia sú poskytované v dostatočnej kapacite spĺňajúce najvyššie kritéria kvality.