Medzinárodné bezplatné volania , Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Medzinárodné bezplatné volania

Slovak Telekom ponúka pre svojich medzinárodných veľkoobchodných telekomunikačných partnerov zriadenie bezplatných volaní do zahraničia. Zvolenej službe je v sieti Slovak Telekom pridelené bezplatné číslo vo formáte 0800 XXX, ktoré je na IN (inteligentnej) platforme konvertované na dohodnuté smerovacie číslo (routing number). Dovolateľnosť služby je možné zriadiť pre 3 kategórie volaní:

Kategórie volaní:

  • Dovolateľnosť zo siete Slovak Telekom a sietí ostatných fixných alternatívnych operátorov
  • Dovolateľnosť z VTA v sieti Slovak Telekom
  • Dovolateľnosť zo sietí mobilných operátorov na Slovensku, Telekom, Orange Slovensko, Telefonica O2 Slovensko.

Každej kategórii volaní je prideľované samostatné smerovacie číslo a kategória je oceňovaná samostatnou tarifou.

 IFS Produkty:

  • Medzinárodné volacie karty
  • Home Country Direct
  • Medzinárodný Freephone

 V prípade záujmu o produkt nás kontaktujte na: WS_INT_SUPP@telekom.sk