Odblokovanie PUK kódu

Zadaním PUK kódu môžete odblokovať SIM kartu, ktorá bola zablokovaná opakovaným zadaním nesprávneho PIN kódu alebo ho môžete využiť na zmenu PIN kódu. Po desiatom nesprávnom zadaní PUK kódu sa SIM karta definitívne zablokuje a je potrebné zakúpiť si novú.