Špecifické služby

Vďaka týmto službám neprídete o dôležité informácie, budete zastihnuteľný na krátkom a ľahko zapamätateľnom čísle a všetky informácie budú pre vás dostupné rýchlo a pohodlne 24 hodín denne.

 

Univerzálna odkazová schránka

Ak potrebujete vedieť, kto vám z vašich nových alebo existujúcich klientov či obchodných partnerov telefonoval, keď ste práve neboli vo firme, objednajte si službu Univerzálna odkazová schránka. Funguje ako záznamník, ktorý vám umožní 24 hodín denne prijímať hlasové správy. Vďaka tejto službe už neprídete o dôležité informácie, a to bez toho, aby ste si museli kúpiť telefónny záznamník. Univerzálna odkazová schránka je viazaná na vašu ISDN alebo klasickú telefónnu linku. Automaticky bude navyše k vašej telefónnej linke bezplatne zriadená aj doplnková služba presmerovanie volaní.

Zanechať odkaz vo vašej schránke môže každý zavolaním na vaše telefónne číslo, pričom toto volanie bude presmerované na vašu odkazovú schránku.

Výber odkazov z vašej odkazovej schránky je veľmi jednoduchý, stačí, ak:
 • zavoláte na bezplatné univerzálne číslo 0806 102 103 z vašej vlastnej telefónnej linky
 • zavoláte na univerzálne číslo 0809 102 103 pre výber odkazov zo svojej vlastnej telefónnej linky, len za cenu miestneho volania z celého územia Slovenska
 • zavoláte na telefónne číslo 0903 333 998 z mobilného telefónu,
 • zavoláte zo zahraničia na univerzálne číslo 00 421 2 4940 4111 alebo na 00 421 903 333 998.

Služba Univerzálna odkazová schránka je vytvorená tak, aby ste neboli odkázaný na zložité užívateľské príručky. Pri telefonickom prístupe do schránky vás jednoducho navigujú zrozumiteľné hlášky usporiadané do logického stromu.

Služba nie je automaticky súčasťou každej novej telefónnej linky, ale treba o ňu požiadať.

Hlasové odkazy

Univerzálna odkazová schránka funguje ako klasický záznamník. Prijíma hlasové odkazy v prípade, keď máte obsadenú linku, keď sa neprihlásite alebo ak nechcete byť rušený. Vo všetkých týchto situáciách si môžete svoje prijaté správy dať presmerovať.

Notifikácia a doručovanie nových odkazov
Univerzálna odkazová schránka vám umožňuje nastaviť notifikáciu o prijatých odkazoch na vami zvolené telefónne číslo. Notifikácia bude uskutočnená volaním na telefónnu linku, ku ktorej je schránka zriadená, alebo na ľubovoľnú zvolenú telefónnu linku.

Administrácia vašej schránky

Svoju odkazovú schránku môžete spravovať pomocou klávesnice telefónneho prístroja.

Návod na používanie| PDF | Adobe Reader | 111 KB-

Virtuálny prístup

Plánujete presťahovať svoju firmu do nových priestorov a chcete sa vyhnúť komplikovanému oznamovaniu nových telefónnych čísel?
Pre takúto situáciu máme pre vás riešenie v podobe nového špeciálneho volacieho programu Virtuálny prístup. Princípom tohto riešenia je, že prístup ISDN nie je ukončený v priestoroch vašej firmy, ale existuje iba v sieti Telekomu. Hlavnou prednosťou Virtuálneho prístupu je to, že sťahovaním nestratíte svoje pôvodné čísla.

Virtuálny prístup sa poskytuje v dvoch režimoch: 
 • Hlasová informácia (IA),
 • Pevné okamžité presmerovanie volania (CFU P).

Režim Hlasová informácia vám umožní všetky volania prichádzajúce na vaše pôvodné telefónne číslo alebo na voľbu (DDI), presmerovať na hlášku, ktorú si sami nahráte.

V režime Pevné okamžité presmerovanie volania budú všetky prichádzajúce hovory na vaše pôvodné číslo, ktoré vám bude aj naďalej platiť, presmerované na nové telefónne číslo, takže vám žiaden hovor neunikne. Veľká výhoda tohto režimu je aj v tom, že pokiaľ je sídlo vašej firmy v zahraničí, nemusíte si prenajímať priestory na Slovensku, aby ste mohli komunikovať so zákazníkmi na slovenskom trhu.

Na Virtuálny prístup sa nevzťahuje možnosť prekládky, zmeny účastníka ani zmeny čísla Virtuálneho prístupu. V programe Virtuálny prístup sa neposkytujú žiadne voľné minúty ani iné zľavy. Volania na Virtuálny prístup sú spoplatnené ako bežné volania v zmysle cenníka spoločnosti Slovak Telekom.
Volania z Virtuálneho prístupu sú spoplatnené cenami definovanými pre volací program Virtuálny prístup.

 

Cenník – Virtuálny prístup| PDF | Adobe Reader | 2.3 MB

 

 

Režim Hlasová informácia

Musíte zmeniť čísla svojich telefónnych liniek a vaše aktuálne čísla sú pre vás príliš dôležité?

Nemusíte sa už obávať, že stratíte kontakt so svojimi partnermi a zákazníkmi. Stačí, ak si dáte zriadiť voliteľný volací program Virtuálna linka (pre klasickú telefónnu linku) alebo Virtuálny prístup (pre ISDN linku) so zachovaním vášho pôvodného čísla a zvolíte si k nemu režim Hlasová informácia. Každý, kto zavolá na vaše pôvodné telefónne číslo, bude presmerovaný na vami nahranú hlasovú informáciu, vypočuje si jej znenie a dozvie sa všetky potrebné informácie o vašom novom čísle, zmenenej adrese, nových otváracích či stránkových hodinách, prípadne o vašom pobyte mimo pracoviska.

Aktiváciu služby, zvolenie ochranného PIN kódu a nahranie hlasovej informácie absolvujete počas prvého prístupu z ľubovoľnej telefónnej linky. Nahraný text hlasovej informácie môžete neskôr zmeniť a upraviť podľa svojich aktuálnych potrieb. Maximálna dĺžka hlasovej informácie je až 5 minút, takže volajúcemu stihnete bez problémov odovzdať kompletný odkaz.

Vykonať aktiváciu alebo akúkoľvek zmenu nie je problém. Stačí, ak zavoláte:
 • zo svojej vlastnej telefónnej linky, ku ktorej je služba zriadená, na bezplatné číslo 0806 105 105,
 • z celého územia Slovenska na číslo 0809 105 105 len za cenu miestneho volania,
 • alebo zo zahraničia na číslo +421 2 4940 4121.
Hlasovú informáciu je možné poskytnúť:
 • ako režim k volaciemu programu Virtuálna linka,
 • ako režim k volaciemu programu Virtuálny prístup,
 • ku klasickej telefónnej linke,
 • k základnému prístupu ISDN linky(ku každému MSN číslu).
Identifikačné číslo hlasovej informácie je rovnaké ako číslo telefónnej linky, ku ktorej je zriadená (prestupný znak 0, smerové číslo a účastnícke číslo, napr. 0253636513).
Zriadenie služby

Ak máte záujem o doplnkovú službu Hlasová informácia, môžete požiadať o jej zriadenie telefonicky na bezplatnom čísle Zákazníckej linky Telekom 0800 123 456 alebo osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre.

Služba vám bude zriadená:
 • do 3 pracovných dní k existujúcej telefónnej linke,
 • do 10 pracovných dní k novému volaciemu programu, Virtuálna linka resp. Virtuálny prístup,
 • do 30 pracovných dní k novej telefónnej linke.

Službu si aktivujete sami pomocou svojho koncového zariadenia. Spolu so službou Hlasová informácia vám bude zriadená aj doplnková služba Presmerovanie prichádzajúcich volaní.

 
Režim Pevné okamžité presmerovanie volania

Tento režim dovoľuje presmerovať všetky prichádzajúce volania na Virtuálny prístup na vami určené telefónne číslo. Toto číslo môže byť akékoľvek telefónne číslo v rámci Slovenska vrátane bezplatného, zvýhodneného čísla a vášho mobilného čísla.

Takisto je možné presmerovať hovory do zahraničia, a to do pevnej a mobilnej siete vybraných štátov Európy zaradených v 0. a 1. tarifnom pásme, pričom vám zaručí zastihnuteľnosť na pevnej linke na celom Slovensku.

Praktické využitie volacieho programu Virtuálny prístup s režimom
Pevné okamžité presmerovanie volania:

 • pri sťahovaní do inej lokality, resp. mesta, kde budete mať nové telefónne číslo, nemusíte oznamovať zákazníkom svoje nové telefónne číslo, keďže ďalej platí aj vaše pôvodné číslo,
 • nemusíte sa obávať straty zákazníkov, ktorí by neboli ochotní znášať zvýšené náklady na telefonický kontakt s vami, ak by ste sa premiestnili do vzdialenej lokality s vyšším tarifným pásmom spoplatnenia,
 • volania zákazníkov zo Slovenska môžete vybavovať v sídle svojej firmy aj na území iného štátu,
 • virtuálny prístup môžete presmerovať na akúkoľvek linku nielen v rámci SR, ale aj do vybraných štátov v Európe,
 • kvôli obsluhe svojich zákazníkov nemusíte uvažovať o prenájme priestorov na podnikanie, môžete si Virtuálny prístup presmerovať na svoj mobilný telefón.

Virtuálna linka

 • Potrebujete byť zastihnuteľný aj prostredníctvom čísla pevnej telefónnej linky, aj keď k svojej podnikateľskej činnosti nepotrebujete a ani si nechcete prenajať priestory?
 • Ako zahraničná firma podnikáte na Slovensku a radi by ste zostali v kontakte so slovenskými zákazníkmi prostredníctvom pevnej telefónnej linky aj bez zriadenia kancelárie?
 • Potrebujete na zabezpečenie svojich podnikateľských zámerov call centrum?

Pre všetky tieto situácie máme pre vás riešenie v podobe špeciálneho volacieho programu Virtuálna linka. Princípom tohto riešenia je linka, ktorá nie je ukončená v priestoroch vašej firmy, ale existuje iba v sieti Telekomu. Nemusíte sa o ňu starať, strážiť ju proti zneužitiu alebo rozmýšľať o vhodnom koncovom zariadení.

Virtuálna linka sa poskytuje v troch režimoch:
 • Pevné okamžité presmerovanie volania (CFU P),
 • Spoločné číslo Plus (LHp),
 • Hlasová informácia (HI).

Režim Pevné okamžité presmerovanie volania oceníte, ak je sídlo vašej firmy v zahraničí. Nemusíte si totiž prenajímať priestory na Slovensku, aby ste mohli komunikovať so zákazníkmi na slovenskom trhu prostredníctvom pevnej telefónnej linky. Vďaka režimu Spoločné číslo Plus si môžete vytvoriť malé call centrum bez investovania finančných prostriedkov do novej technológie. Všetci operátori budú dovolateľní cez jedno spoločné číslo a súčasne bude každý z nich dovolateľný aj priamo cez svoje vlastné číslo odlišné od spoločného čísla, a preto bude môcť mať pridelenú vlastnú klientelu.

Volací program Virtuálna linka sa zriaďuje len na klasických telefónnych prípojkách. Môžete si ho zriadiť buď na novej telefónnej prípojke, alebo naň jednoducho prejsť z terajšieho volacieho programu. Ak vlastníte ISDN linku a chcete zriadiť volací program Virtuálna linka, zriadime vám ho jednoduchou premenou ISDN linky na klasickú telefónnu linku s programom Virtuálna linka s využitím pôvodného MSN čísla.

Na Virtuálnu linku sa nevzťahuje možnosť prekládky, zmena účastníka ani zmena čísla Virtuálnej linky. V programe Virtuálna linka sa neposkytujú žiadne voľné minúty ani iné zľavy. Volania na Virtuálnu linku sú spoplatnené ako bežné volania v zmysle tarify Slovak Telekomu. Volania z Virtuálnej linky sú spoplatnené cenami definovanými pre volací program Virtuálna linka.

Cenník – Virtuálna linka| PDF | Adobe Reader | 2.3 MB

 

 
Režim Pevné okamžité presmerovanie volania

Tento režim dovoľuje presmerovať všetky prichádzajúce volania na Virtuálnu linku na vami určené telefónne číslo. Toto číslo môže byť akékoľvek telefónne číslo v rámci Slovenska vrátane bezplatného, zvýhodneného čísla a vášho mobilného čísla. Takisto je možné presmerovať hovory do zahraničia, a to do pevnej a mobilnej siete vybraných štátov Európy zaradených v 0. a 1. tarifnom pásme, pričom vám zaručí zastihnuteľnosť na pevnej linke na celom Slovensku.

Praktické využitie volacieho programu Virtuálna linka s režimom Pevné okamžité presmerovanie volania:

 • pri sťahovaní do inej lokality, resp. mesta, kde budete mať nové telefónne číslo, nemusíte oznamovať zákazníkom svoje nové telefónne číslo, keďže ďalej platí aj vaše pôvodné číslo,
 • nemusíte sa obávať straty zákazníkov, ktorí by neboli ochotní znášať zvýšené náklady na telefonický kontakt s vami, ak by ste sa premiestnili do vzdialenej lokality s vyšším tarifným pásmom spoplatnenia,
 • volania zákazníkov zo Slovenska môžete vybavovať v sídle svojej firmy aj na území iného štátu,
 • virtuálnu linku môžete presmerovať na akúkoľvek linku nielen v rámci SR, ale aj do vybraných štátov v Európe,
 • kvôli obsluhe svojich zákazníkov nemusíte uvažovať o prenájme priestorov na podnikanie, Virtuálnu linku si môžete presmerovať na svoj mobilný telefón.
Režim Spoločné číslo Plus

Tento režim umožňuje dovolať sa jedným telefónnym číslom na viac telefónnych prípojok, resp. ISDN prístupov v rovnakom čase. Umožní vytvoriť malé call centrum bez investovania finančných prostriedkov do novej technológie. Režim Spoločné číslo Plus umožňuje rozdistribuovať prichádzajúce volania na jednotlivých operátorov call centra.

Zriaďuje sa len na linke s voliteľným programom Virtuálna linka. Praktický význam Spoločného čísla Plus je v tom, že všetci operátori call centra sú dovolateľní cez jedno spoločné číslo, ale môžu mať aj svojich zákazníkov, keďže sú všetci dovolateľní aj priamo cez svoje vlastné číslo, ktoré je odlišné od spoločného čísla. To je práve výhoda oproti službe Spoločné číslo, pretože tá síce takisto umožňuje rozdistribuovať prichádzajúce volania na jednotlivých operátorov call centra, ale operátor, ktorý vybavuje volania na linke so spoločným číslom, nemôže mať svoju klientelu, pretože na jeho telefónne číslo sa dovolajú všetci zákazníci, ktorí nemajú svojho vybraného operátora, prípadne ich volanie na túto linku bude pridelené inému operátorovi.

 
Doplnkové služby pre program Virtuálna linka v režime Spoločné číslo Plus

Pre klasickú telefónnu alebo ISDN linku zapojenú do série v režime Spoločné číslo Plus sa na požiadanie poskytujú tieto doplnkové služby:

CLIP (Zobrazenie čísla volajúceho užívateľa): 
 • pre klasickú telefónnu linku sa služba zriaďuje individuálne,
 • pre ISDN linku je služba poskytnutá automaticky pri zriadení ISDN prípojky a jej zapojením do série sa služba neruší.
CLIR (Zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívateľa): 
 • pre klasickú telefónnu linku sa služba zriaďuje individuálne,
 • pre ISDN linku zapojenú do série sa služba nezriaďuje individuálne, ale pre všetky ISDN linky naraz.
OCB (Pevné zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní):
 • služba sa zriaďuje individuálne pre každú linku. Blokovacia kategória bude nastavená operátorom ústredne pre každú linku podľa požiadavky účastníka.
 • MCID (Zachytenie zlomyseľného volania):
 • pre klasickú telefónnu linku zapojenú do série je možné službu MCID zriadiť aj individuálne pre priame volanie na telefónne číslo linky. Zlomyseľné volanie sa označuje z tejto linky,
 • pre ISDN zapojené do linky sa služba MCID neposkytuje individuálne.

Lokálna prenositeľnosť

Služba Lokálna prenositeľnosť čísla vám umožní zachovať telefónne číslo vašej pevnej a ISDN linky v prípade zmeny adresy.
Všetky vaše súčasné telefónne čísla a MSN čísla si na novej adrese môžete ponechať v prípade, že nedôjde k zmene smerového čísla.

 

Lokálna prenositeľnosť čísla vám poskytuje tieto výhody:

 • zachovanie čísel, ktoré sú už zaužívané a známe vašim zákazníkom,
 • úsporu nákladov na komunikáciu nového čísla (nové vizitky, propagačné materiály, informovanie zákazníkov o novom čísle),
 • predchádzanie prípadným nepríjemnostiam so zákazníkmi pre vašu nedovolateľnosť.

Skrátené číslo

Pokiaľ chcete svojim zákazníkom čo najviac uľahčiť komunikáciu s vami a dať im tak možnosť rýchlo a jednoducho sa s vami skontaktovať,
ponúkame vám službu Skrátené číslo. S touto službou budete zastihnuteľný na krátkom a ľahko zapamätateľnom čísle.

 • špeciálne informačné a podporné služby pre zdravotne postihnutých ľudí,
 • služby humanitárneho charakteru,
 • dopravné služby,
 • informácie určené najmä zahraničným návštevníkom,
 • asistenčné dopravné informácie.
Vybrať si môžete z troch množín čísel:
 • 16XXX, 17XXX, ak poskytujete regionálne informačné služby všeobecne prospešného charakteru,
 • 18XXX, ak poskytujete celoštátne informačné služby všeobecne prospešného charakteru.

Info asistent 12 111

Na čísle 12 111 získate informácie z internetu rýchlo, kvalitne a aj v angličtine:
 • cestovné poriadky – vlaky, autobusy, MHD, lietadlá,
 • otváracie hodiny úradov, pôšt, bánk, poisťovní,
 • informácie o telefónnych číslach všetkých telekomunikačných operátorov v SR,
 • ordinačné hodiny lekárov,
 • ubytovanie – možnosti ubytovania na celom Slovensku,
 • kultúra – programy televízie, kín a divadiel, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia,
 • reality – predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností,
 • rekreácia – horské strediská, lanové dráhy, turistické trasy, snehové správy z lyžiarskych stredísk, hrady, zámky, prírodné zaujímavosti,
 • výherné čísla pre tipujúcich,
 • pracovné príležitosti – ponuka voľných pracovných miest, informácie o zjazdnosti ciest, navigácia po telefóne a množstvo ďalších informácii z internetu.
Doplnkové služby pre komfortnejšie telefonovanie:
 • spojenie na vyhľadané číslo – operátor číslo vyhľadá a spojí vás s ním,
 • bezplatné odoslanie požadovaných informácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu,
 • spätné vyhľadávanie – vyhľadanie údajov o účastníkovi na základe telefónneho alebo faxového čísla pevnej siete Telekom v takom rozsahu, v akom sú účastníkom poskytnuté na uverejnenie v telefónnom zozname.

Navyše vyhľadávanie firemných informácií podľa predmetu podnikania!
K dispozícii sú aj e-mailové adresy, webové stránky, čísla mobilných telefónov alebo adresy pobočiek spoločností.

Informačná služba 1181

Ako jediná služba na Slovensku ponúka denne aktualizované informácie o telefónnych číslach všetkých telekomunikačných operátorov SR s možnosťou využitia doplnkových služieb:
 • cestovné poriadky – vlaky, autobusy, MHD, lietadlá,
 • otváracie hodiny úradov, pôšt, bánk, poisťovní,
 • ordinačné hodiny lekárov,
 • ubytovanie – možnosti ubytovania na celom Slovensku,
 • kultúra – programy televízie, kín a divadiel, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia,
 • reality – predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností,
 • rekreácia – horské strediská, lanové dráhy, turistické trasy, snehové správy z lyžiarskych stredísk, hrady, zámky, prírodné zaujímavosti,
 • výherné čísla pre tipujúcich,
 • pracovné príležitosti – ponuka voľných pracovných miest, informácie o zjazdnosti ciest, navigácia po telefóne a množstvo ďalších informácií z internetu.

Doplnkové služby pre komfortnejšie telefonovanie:

 • spojenie na vyhľadané číslo – operátor číslo vyhľadá a spojí vás s ním,
 • bezplatné odoslanie požadovaných informácií prostredníctvom SMS alebo e-mailu,
 • spätné vyhľadávanie – vyhľadanie údajov o účastníkovi na základe telefónneho alebo faxového čísla v pevnej sieti Telekomu v takom rozsahu, v akom sú účastníkom poskytnuté na uverejnenie v telefónnom zozname.

Navyše vyhľadávanie firemných informácií podľa predmetu podnikania!
K dispozícii sú aj e-mailové adresy, webové stránky, čísla mobilných telefónov alebo adresy pobočiek spoločností.

Top listing 1181

Chcete získať novú klientelu rozhodnutú využiť vaše služby?

Chcete získať náskok a konkurenčnú výhodu?

Chcete, aby zákazníci, ktorí chcú niečo kúpiť alebo využiť službu, dostali kontakt práve na vás?

 

 
Čo je Top listing

Službou Top listing vám zariadime „reklamnú kampaň", na ktorej budú operátori 1181 prednostne poskytovať kontakty na vašu firmu v požadovanej kategórii (oblasti podnikania) a v požadovanej lokalite.

Ako bonus si môžete uviesť výhodu, prebiehajúcu akciu, novinku, ktorá bude prostredníctvom operátora komunikovaná zákazníkom pri prezentovaní kontaktu vašej firmy (so súhlasom zákazníka).

Informačná služba 1181 poskytuje kontakty na firmy desiatkam tisícom zákazníkov denne.

Top listing v praxi

Ak zákazník zavolá na číslo 1181 s požiadavkou na telefonický kontakt na určitú kategóriu a lokalitu, operátor mu poskytne prioritný kontakt na firmu s predplatenou službou Top listing.

Príklad: Vaša firma sa zaoberá donáškou pizze a teplých jedál v meste Zvolen. Pri požiadavke zákazníka na „Donášku vo Zvolene“ poskytneme váš kontakt spolu s komunikovaním výhody prednostne.

V jednej kategórii, v jednom meste môžu byť zaradení maximálne traja predplatitelia služby Top listing.

 

E-mail produkt

Potrebujete vyhľadať telefónne čísla k svojej databáze zákazníkov? Máme pre vás komfortné riešenie s novou službou E-mail produkt. Prostredníctvom e-mailovej komunikácie pre vás zabezpečíme vyhľadanie telefonických kontaktov z informačnej služby 1181 (minimálne 200 záznamov).

Až 1 000 vyhľadaných informácií za 24 hodín.

Vaše požiadavky budeme vyhľadávať v databázach spoločností Slovak Telekom, Orange a alternatívnych operátorov (okrem tých, ktorí požiadali o neuverejnenie).

Vyhľadávanie je možné na základe:

 • obchodného názvu/mena a adresy,
 • kategórie a adresy (len v sieti Telekom),
 • spätného vyhľadávania – identifikácia zákazníka podľa telefónneho čísla (len v sieti Telekom).

Firemné profily

Informačné služby poskytujú kontakty na firmy desiatkam tisícov zákazníkov denne. Prinášame vám možnosť zverejniť alebo rozšíriť informácie a kontakty poskytované zákazníkom o vašej firme formou profilu Kontakty alebo podporiť predaj vašich produktov a služieb pomocou profilu Zľavový kupón.

 

 
Profil Kontakty
Za 4,00 € (4,80 € s DPH) mesačne môžete zverejniť na hlasovej službe 1181 a webovej stránke www.telefonnyzoznam.sk:
 • názov spoločnosti a jej adresu,
 • 3x číslo telefónnej prípojky verejnej telefónnej siete a 2x mobilné číslo,
 • 1x číslo VOIP (Smart, Skype, Icq - služby hlasovej  komunikácie cez internet),
 • 2x kategóriu (predmet činnosti) a 1x adresu www stránky,
 • 1x adresu elektronickej pošty (e-mailovú adresu)
Profil Zľavový kupón
Za  8,00 € (9,60 € s DPH) mesačne môžete uverejniť svoju zľavu alebo akciu formou Zľavového kupónu na všetkých našich informačných službách. Motivujete tak zákazníka k návšteve vášho obchodu alebo využitiu služby. Navyše si môžete uverejniť výhodu, ktorá vás zvýhodňuje pred konkurenciou. V profile Zľavový kupón si môžete uverejniť:
 • 1x Zľavový kupón,
 • 1x komunikovaná výhoda (160 znakov),
 • 1x SMS výhoda (160 znakov).