Preskočiť navigáciu

Spočítajte si, ako sa vám to oplatí

M
L
XL

Maximálna prístupová rýchlosť
(podľa pokrytia)

Mesačný objem dát

6 / 0,5 Mb/s

Neobmedzený

V košíkux

40 / 4 Mb/s

Neobmedzený

Vybrať + 5 €

100 / 10 Mb/s

Neobmedzený


Neobmedzené volania

Predplatené minúty

Cena po prevolaní predplat. minút v SR

V košíkux

7:00 - 19:00

Pracovné dni
Pevné siete

200 min.
pevné, mobilné siete
EÚ, USA a Kanada

0,13 €/min

Vybrať + 5 €

0:00 - 24h

Každý deň
Pevné siete

400 min.
mobilné siete
EÚ, USA a Kanada

0,09 € /min

Vybrať + 10 €

0:00 - 24h

Každý deň
Pevné, mobilné siete
EÚ, USA a Kanada

Neobmedzene

-

Zrušiť výber
Jednorazová WEB zľava navyše: 20 €
Váš mesačný poplatok: 30 €
Bežný mesačný poplatok: 35 €Overte si dostupnosť služieb:

  
       
+ Poznámka

Akciová ponuka platí od 1.4.2014 do 30.6.2014.

Na balíkovú zľavu má nárok účastník, ktorý si objedná kombináciu dvoch alebo troch rôznych Služieb na jednej adrese umiestnenia na základe Zmluvy o balíku, prípadne na základe dodatku k Zmluve o balíku. Pre poskytovanie Balíka služieb je účastník oprávnený využiť len Služby a programy Služieb, ktoré sú Podnikom pre účely Balíka služieb určené.

Balíkom služieb nie je:

  1. kombinácia rovnakého typu Služieb poskytovaných na rôznych technológiách, okrem kombinácie služby Magio Sat so službou Magio internet na metalickej technológii a/alebo Hlasovej služby poskytovanej na metalickej technológii alebo kombináciu Hlasovej služby poskytovanej na metalickej technológii so službou Magio Televízia na optickej technológii a/alebo Magio internet na optickej technológii alebo na rôznych adresách umiestnenia, alebo
  2. súčasná kombinácia Služieb so štandardným volacím programom pre fyzické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby,
  3. alebo spoločné využívanie Samostatných služieb bez ich súčasného objednania na základe Zmluvy o balíku.

Podmienkou využitia ponuky na poskytovanie služby Magio internet je vyjadrenie súhlasu so zasielaním faktúry za Služby v elektronickej forme – Elektronická faktúra PDF. Ak Účastník požaduje písomnú tlačenú formu faktúry a má záujem využiť ponuku podľa tejto časti, môže spoločne so žiadosťou o zasielanie elektronickej faktúry PDF požiadať o zasielanie písomného odpisu elektronickej faktúry PDF podľa podmienok príslušného Cenníka Internet.

[tab21]
[tab22]
[tab23]
[tab24]
[tab25]
[tab26]
[tab27]
[tab28]
[tab29]
[Overlay]