Smart Bill
inteligentná správa
mobilných faktúr

Vďaka aplikácii Smart Bill získate prehľad vo svojich mobilných službách. Výsledkom sú detaily, podrobné výpisy, či reporty, ktoré zohľadňujú napr. aj vaše zľavy alebo iné dohodnuté podmienky.

S aplikáciou Smart Bill

  • máte všetky mobilné služby pod kontrolou,
  • znížite administratívnu náročnosť, zjednodušíte každomesačný reporting,
  • získate prehľad aj vďaka rozrátaniu firemných benefitov
  • dostávate notifikácie a možnosť schvaľovania úprav
  • máte možnosť zaviesť limity pre používateľov alebo celé skupiny

Svojim zamestnancom môžete poskytnúť benefity, ktoré má vaša firma, pričom súkromnú prevádzku si hradia sami.

Skúste bezplatnú verziu Štart alebo plne funkčnú aplikáciu Smart Bill Pro

Smart Bill Štart

Bezplatná verzia
obsahuje základné funkcionality:

Podrobný výpis prevádzky

Poplatky za prevádzku

Základné analýzy a reporty

Smart Bill Pro

Rozšírená, spoplatnená verzia:

Definovanie štruktúry spoločnosti – nákladových
stredísk a ich manažérov

Nastavenie individuálnych limitov pre užívateľov (zamestnancov)

Vyhodnocovanie prevádzky užívateľov s možnosťou delenia na
služobnú a súkromnú prevádzku

Interaktivita zo strany užívateľov, ktorí napr. v prípade prekročenia
limitu môžu žiadať o jeho navýšenie

V prípade záujmu o aktiváciu služby SmartBill nás kontaktujte prostredníctvom formuláru:
MÁM ZÁUJEM