POROVNAJTE SI VYHODNOSŤ EASY PECKA
S PROGRAMOM DISNEY KOLEKCIA

Vážený zákazník, z dôvodu ukončenia poskytovania programu Disney kolekcia, bude Váš program automaticky zmenený na výhodnejšiu Easy Pecka. Prehľad programu Easy Pecka nájdete nižšie

POROVNANIE Easy Pecka Disney kolekcia
Volania do všetkých sietí v SR 0,09 €/min. 0,10 €/min.
SMS do všetkých sietí v SR 0,06 €/SMS 0,06 €/SMS
Platnosť kreditu od dobitia 12 mesiacov 90 – 365 dní
Neobmedzené volania a SMS Za 50 centov na deň do každej siete v SR -
Internet v mobile 0,1 €/MB 1,6402 €/MB
Internet v mobile na deň 0,50 € -
Denný objem dát plnou rýchlosťou 200 MB -
Tarifikácia sekundová sekundová po 1.minúte
Dátový balíček 1000 MB za 5,99 € 1000 MB za 5,99 €
Iné benefity Max.50 centov na deň za volania a SMS do každej siete v SR, služba CLIP zadarmo -

Podmienky poskytovania programu Easy Pecka sú uvedené v Cenníku pre poskytovanie služieb Slovak Telekom, a.s.