ĎAKUJEME ZA NÁKUP

Objednali ste si: %products%


Vašej objednávke bolo priradené čislo: 

%orderId%

Objednavka bude doručená na meno:

%customerName% %customerSurname%

Adresa:

%addressStreet% %addressNumber%

%addressZip% %addressCity%

Potvrdzovaci mail vam pride na adresu:

%customerEmail%

Následne budete kontaktovaný na telefónne číslo: %customerPhone%

 

 

Produkty budu odoslané na adresu:

%deliveryAddressStreet% %deliveryAddressNumber%

%deliveryAddressZip% %deliveryAddressCity%


Dorucenie - scenar: %scenario%