logo

Aktivácia

Vyberte či si chcete aktivovať novú službu na samostatnej SIM karte, alebo predlžiť existujúcu službu Mobilný internet.