PREDANÉ

Tlačiť  vytlačiť ponuku
Poslať stránku ďalej  poslať ponuku na e-mail
Zobraziť na mape  zobraziť na mape
Katastrálne údaje:
Okres:
Obec:
Kat. územie:
List vlastníctva č.:
Vlastnícky podiel:

Podrobné informácie

Vlastník

Elektrická prípojka

Ulica, or. číslo

Vodovodná prípojka

Rok výstavby

Kanalizácia

Celková rozloha pozemkov

m2

Plynová prípojka

Celková úžitková plocha budovy

m2

Vecné bremeno po odpredaji

Počet budov

Požadovaný spätný nájom

Ďalšie fotografie nehnuteľnosti

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o informácie týkajúce sa nehnuteľnosti Vám radi zodpovieme ďalšie otázky. Kontaktné osoby spoločnosti Slovak Telekom, a.s.:

Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť rozsah ponúkaných nehnuteľností prípadne od zámeru predaja nehnuteľností bez poskytnutia náhrady odstúpiť.