Enviro, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Enviro

Get Adobe Flash player

Nemáte ešte elektronickú faktúru na naše služby? Aktivujte si ju!

Staré mobily i routre môžete priniesť do predajne

Ak vám doslúžil šnúrový či bezšnúrový telefón, mobil, batéria, modem či router, prineste ich do našej predajne. Zabezpečíme ich ekologickú likvidáciu.

Vaše zdravie, vaša bezpečnosť. 

Pri výstavbe základňových staníc myslíme aj na environmentálne aspekty. Ide predovšetkým o rešpektovanie životného prostredia v čase výstavby a permanentný monitoring prevádzky. Uvedomujeme si, že táto činnosť niekedy vyvoláva obavy z možných negatívnych vplyvov na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Chápeme obavy miestnych komunít, preto sme pripravili publikáciu s odpoveďami na otázky, ktoré vás zaujímajú v súvislosti s touto témou.

Žiadne vedecké práce zatiaľ nepreukázali priamy vplyv elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov a zo základňových vysielacích staníc na zdravie obyvateľstva, no my prieskumy naďalej pozorne sledujeme na lokálnej úrovni, ako aj na úrovni skupiny materskej spoločnos­ti. Rovnako ako naši zákazníci aj my sme používateľmi mobilných tele­fónov a záleží nám na zdraví. Preto pri ponuke mobilných telefónov zverejňujeme ich elektromagnetické vyžarovanie – SAR, ak takúto informáciu výrobca telefónu udáva.

Ak chcete získať doplnkové informácie o elektromagnetickom vyžarovaní, môžu vám pomôcť nasledovné webové stránky: 

DT CR report
SAR – na základe typu mobilného telefónu
EMF politika

Viac o našich aktivitách na ochranu prírody nájdete v Správe o zodpovednom podnikaní