NAŠIM TO NAJLEPŠIE
ZAMESTNANECKÉ BENEFITY

V Slovak Telekome si uvedomujeme, že spokojní a motivovaní zamestnanci sú najcennejším a najvýznamnejším zdrojom úspechu každej spoločnosti. Aj preto sa snažíme našim pracovníkom poskytnúť čo možno najlepšie podmienky a podporujúce pracovné prostredie.

 

Benefity

Okrem motivujúcej mzdy podporujeme zamestnancov aj širokou škálou benefitov či vzdelávaním vo svojom alebo príbuznom obore.

Medzi najobľúbenejšie benefity patrí:

 • stravný lístok v hodnote 4 € (aj počas dovolenky alebo PN), v plnej výške hradený zamestnávateľom
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • príspevok pri narodení alebo osvojení dieťaťa
 • plná náhrada príjmu počas dočasnej PN či tzv. „sick days“
 • mnohé zľavy u našich partnerov
 • výrazné zľavy na firemné produkty a služby pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • možná je aj práca z domu

Kariérne a rozvojové príležitosti

Schopnosť zamestnanca rozvíjať sa a kariérne napredovať je priamo úmerná jeho proaktivite v tejto oblasti. V Slovak Telekome poskytujeme rôznorodú ponuku rozvoja, od školení a tréningov, až po koučing či interné rozvojové nástroje, akým je mentoring, či dokonca dobrovoľnícke aktivity.

Potreby každého zamestnanca sú jedinečné a tomu prispôsobujeme aj prístup k jeho rozvoju. Realizujeme programy na podporu začínajúcich manažérov a potenciálnych talentov v rámci firmy. Zamestnanci radi využívajú aj možnosť vzdelávať sa prostredníctvom webinárov či interných prednášok a konferencií, ktoré pravidelne organizujeme.

Firemná kultúra

Firemnú kultúru tvoria naši zamestnanci. Je živým organizmom, formuje správanie spoločnosti voči zákazníkom aj voči kolegom navzájom. Zároveň je ovplyvňovaná tlakom okolia, kolegami a trhom. V Slovak Telekome sa delíme spoločne o päť základných pilierov, na ktorých je naša kultúra postavená:

 • Nadšenie zákazníka a jednoduchosť sú našou hnacou silou.
 • Konáme zodpovedne a s rešpektom.
 • Spolu či zvlášť – sme jeden tím.
 • Najlepšie miesto pre výkon a rast.
 • Ja som T – spoľahni sa na mňa.

Podujatia

V Slovak Telekome aplikujeme heslo „Zažime to spolu“ aj do pracovného prostredia. Každoročne realizujeme pre zamestnancov podujatia vedúce k informovanosti, vzdelávaniu či spoznávaniu kolegov.

Zamestnanecké fórum je podujatie organizované na účel informovania zamestnancov o plánoch a dianí v spoločnosti na všetkých úsekoch. Zamestnanci tak majú možnosť stretnúť sa s najvyšším manažmentom spoločnosti a získať odpovede na svoje otázky.
Príležitosť na stretnutia s manažmentom poskytujú aj podujatia organizované na rôznych úsekoch, ako napríklad Deň otvorených dverí na Úseku IT/Technology.

Špeciálny dôraz kladieme aj na vnútornú motiváciu a rozvoj zamestnancov, preto prinášame počas roka rôzne programy. Týždne a dni zdravia poskytujú priestor na prevenciu zamestnancov pred zdravotnými komplikáciami. Sprevádzajú ho prehliadky odborných lekárov priamo na pracovisku, osveta v podobe prednášok a meraní základných životných funkcií.
Týždeň rozvoja ponúka zamestnancom možnosť oboznámiť sa s trendmi v oblasti osobnostného rozvoja a „ochutnať“ jeho ukážky priamo na pracovisku.
Týždeň benefitov má za cieľ spríjemniť zamestnancom bežný deň
tým, že môžu počas pracovného času navštíviť masáže či športové aktivity.