Telekom Day 2011

Telekom Day 2011, The best of innovation

Siedmy ročník úspešnej celoslovenskej konferencie Telekom Day sa uskutočnil 10. novembra 2011 v hoteli Crowne Plaza. Stretlo sa na nej 75 študentov z technických vysokých škôl z Bratislavy, Žiliny a Košíc, ktorí mali jedinečnú možnosť spoznať najnovšie trendy a vízie z oblasti telekomunikácií a IT priamo od našich expertov.

„Študentom sme chceli ponúknuť možnosť získať vedomosti, ktoré môžu ďalej využiť vo svojom štúdiu, pri písaní diplomových prác a v budúcnosti napríklad aj ako zamestnanci našej spoločnosti. Najnáročnejšie obsaditeľné sú pre nás práve expertné pozície v technológiách, aj preto si na Telekom Day všímame šikovných študentov, ktorí by sa mohli v budúcnosti stať našimi zamestnancami,“ hovorí výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje Slovak Telekomu Petra Berecová.

V spoločnosti sa vďaka Telekom Day zamestnal aj minuloročný víťaz prípadovej štúdie a exkurzie do technologickej galérie T-Gallery v Bonne Juraj Mičuch: „Myšlienka prepojenia štúdia a praxe prostredníctvom takéhoto typu konferencie ma veľmi oslovila, najmä vďaka aktuálnosti prezentovaných tém. Zaujímavá bola predovšetkým prípadová štúdia, kde sme mohli porovnať a aplikovať naše poznatky získané v škole s praktickými požiadavkami telekomunikačného operátora.“

Aj tento rok sa na konferencií zúčastnili ôsmi študenti z technickej univerzity z Lipska. Všetci mali možnosť počas Telekom Day stretnúť aj svojich rektorov, dekanov a profesorov, pre ktorých bol pripravený tiež zaujímavý program v podobe prezentácií a diskusií ohľadom spolupráce vysokých škôl a Telekomu.

Hlavnou témou tohto ročníka boli inovácie. Konferenciu otvorila Petra Berecová spolu s Ľuborom Žatkom, senior manažérom technickej stratégie, architektúry a finančného manažmentu, ktorý hneď pokračoval a vo svojej „key note“ prezentácií všetkých zaviedol do budúcnosti v oblasti technológií.

Predpoludním si študenti vypočuli ďalšie 3 prednášky o Cloud computingu, Inováciach v prístupových sieťach a Hybrid PayTV. Novinkou tohto ročníka boli posterové prezentácie spojené s workshopom, na ktorých sa študenti zúčastnili v menších skupinkách a prebiehali interaktívnou formou. Študenti si mohli vybrať s pomedzi ôsmych tém. Naši experti im odpovedali na otázky a podrobnejšie vysvetlili danú technológiu. Medzi témami sa objavili Mobile Internet Gateway, GPON, Backhauling- Mobile and Fix, IMS, Dual Carrier HSDPA 42 vs Single Carrier HSDPA 42 a ďalšie.

Následne si účastníci oddýchli a nabrali sily na chutnom obede, aby sa neskôr v skupinkách pustili do riešenia prípadovej štúdie. Tu pre zmenu mohli ukázať svoje schopnosti práve študenti. S pomocou našich odborných konzultantov dostali za úlohu vypracovať obchodnú stratégiu a technický návrh štúdie s názvom Spolupráca tradičného telco operátora s over-the-top poskytovateľmi služieb. Výstupom boli zaujímavé nápady a postrehy študentov, ako by k riešeniu problému v praxi pristupovali oni. Najlepšie 3 skupiny nominované odbornými konzultantmi mali možnosť obhájiť svoju prácu pred publikom. Na základe toho bola vybraná prvá, najlepšia skupina, ktorá vyhrala zaujímavé ceny. Hlavnú cenu, cestu do technologickej galérie budúcnosti T- Gallery v nemeckom Bonne získali 2 najlepší študenti, vylosovaní spomedzi najlepších z každej skupiny riešiteľov. Študentom gratulujeme a tešíme sa na budúci ročník!