Telekom Day 2012

Dňa 28. novembra sa uskutočnil už 8. ročník úspešnej celoslovenskej konferencie Telekom Day 2012, ktorú Telekom organizuje pre nadaných študentov technických vysokých škôl.

Hlavnou témou konferencie boli zelené technológie. Zamestnanci Telekomu predstavili v zaujímavých prednáškach technologické riešenia, na ktorých vo firme pracujú. Návšetvníci konferencie sa zoznámili s pozadním Telekom Cloudu, Datacentra, služby Magio TV Go a bezpečnosti dát v mobile. Okrem študentov vysokých škôl technických smerov z Bratislavy, Žiliny a Košíc sa konferencie zúčastnila široká profesorská obec i zástupcovia manažmentu Telekomu. Sedemdesiatka študentov na záver vymýšľala aj vlastné zelené riešenia pre budovu internátu. Nápady boli rôzne – slnečné kolektory so špeciálnym technickým riešením, veterné mlyny, bazén na streche budovy pre chladenie klimatizácii či napojenie podniku v suteréne internátu na technológiu, ktorá by z otrasov tancujúcich ľudí vytvorila energiu. Víťaz najlepšieho nápadu získal výlet do T-Gallery s technológiami budúcnosti v Bonne.