Telekom Day 2013

Už 9.ročník študentskej konferencie Telekom Day sme 14. novembra 2013 zorganizovali v Bratislave. Zišlo sa na ňom 75 študentov technických smerov a 20 zástupcov univerzít. Konferenciu pripravili kolegovia z ľudských zdrojov a ako spíkri vystúpili naši experti na technológie a IT. Aj takýmto spôsobom predstavujeme inovácie a nové technologické riešenia na telekomunikačnom trhu a zvyšujeme spoluprácu s technickými univerzitami.

Hovorilo sa o téme Smart Future, ktorá bola aj hlavnou témou konferencie a prezentoval ju senior manažér techn. stratégie, architektúry a finančného manažmentu Ľubor Žatko. Išlo o nové technológie, ktoré sa dostávajú doslova až do našich domácností. Jaroslav Šatánek, manažér implementovania ICT služieb a riešení, sa podelil o skúsenosti z Cloudu. Druhou časťou boli interaktívne workshopy, ktoré zahŕňali najmä „Smart riešenia“ ako Smart Security, Smart Metering či Smart Living. Študenti si mohli tiež vyskúšať rôzne interaktívne zariadenia, dozvedieť sa viac o optických vláknach, LTE technológiách či IT nástrahách inteligentných domov. Pre študentov azda najzaujímavejšou časťou boli prípadové štúdie. Tu mali možnosť zapojiť svoju predstavivosť a navrhnúť funkcionality a riešenia, aké by mohli byť v budúcnosti súčasťou našich domácností. Okrem troch najlepších riešení, ktorých tvorcovia získali drobné vecné darčeky, sa dvaja najaktívnejší a najšikovanejší študenti zúčastnia exkurzie v T-Gallery s technológiami budúcnosti v Bonne.