Nastavenia pre počítač, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Nastavenia pre počítač

Na tejto stránke nájdete:

  • Aktuálne verzie softvéru a postup aktualizácie
  • Návody na inštaláciu, manuály a interaktívne nastavenie zariadení
  • Ovládače pre rôzne operačné systémy

Softvér Communication Center k službe Mobilný internet

Softvér Communication Center (TCC) vám umožní jednoducho sa pripojiť do internetu prostredníctvom vášho mobilného telefónu, modemu alebo dátovej karty. Pre spojenie telefónu a počítača je možné použiť Bluetooth, Infra port alebo USB kábel. Zoznam podporovaných zariadení je uvedený v manuáli. Súčasťou softvéru je SMS manager, ktorý slúži na posielanie SMS prostredníctvom internetu.Podpora pre zariadenia v aktuálnej ponuke:

Podpora pre zariadenia vyradené z ponuky:

Podpora pre zariadenia v aktuálnej ponuke:

Podpora pre zariadenia vyradené z ponuky:

Podpora pre zariadenia v aktuálnej ponuke:

Podpora pre zariadenia vyradené z ponuky:

Podpora pre zariadenia v aktuálnej ponuke:


Podpora pre zariadenia vyradené z ponuky: