Telefónne číslo pre dobitie nie je platné číslo predplatenej karty.
Dobíjané číslo
Platba / Kredit €
Číslo pre potvrdzujúcu SMS

Prebieha začatie dobitia v banke
Spracovanie osobných údajov

Vydavatelia platobných kariet ako poskytovatelia platobných služieb predovšetkým v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu sú povinní pri vykonávaní platobných operácií postupovať tak, aby pri autentifikácii klientov a autorizácii platieb dodržali pravidlá tzv. silnej autentifikácie používateľa platobných služieb - tj. Strong Customer Authentification.

Výmena údajov o držiteľovi platobnej karty je potrebná aby subjekt, ktorý platobnú kartu vydal, mohol vyhodnotiť mieru rizikovosti transakcie v zmysle vyššie uvedených predpisov z pohľadu prípadného zneužitia platobnej karty. Banka obchodníka a obchodník tieto údaje len preposiela vydavateľom platobných kariet, ktorí si údaje získané k transakcii od obchodníka overia voči údajom, ktoré majú uložené o držiteľovi karty, resp. ich posúdia vzhľadom na historické údaje tohto držiteľa karty. Účelom tohto bezpečnostného opatrenia je zvýšenie, resp. zachovávanie čo najvyššej bezpečnosti platobných nástrojov a predchádzanie zvýšenej miere podvodov vykonávaných pri používaní platobných kariet.

Prevádzkovateľom pre spracovanie osobných údajov je vydavateľ platobných kariet, ktorý Vám vydal platobnú kartu a informácie k spracovaniu osobných údajov nájdete najčastejšie na webovom sídle vydavateľa a obchodníka.