POISTENIE HOSPITALIZÁCIE

Zabezpečte svoje financie v prípade nečakaných udalostí, akými úrazy sú. Využite maximálnu starostlivosť a širokú škálu služieb, ktorú vám prináša Slovak Telekom v spolupráci s poisťovňou Metlife.

MÁM ZÁUJEM
 

Čo ponúka Poistenie hospitalizácie?

  • poskytne finančné zabezpečenie v prípade nečakaných udalostí, akými úrazy sú
  • pomôže pokryť dočasnú stratu príjmu alebo ľahšie zvládnuť finančné výdavky súvisiace s vašou liečbou
  • dvojnásobné poistné plnenie pri hospitalizácii z dôvodu úrazu pri dopravnej nehode
  • denné odškodné pri hospitalizácii z dôvodu úrazu je vyplácané od 1. dňa hospitalizácie, za predpokladu, že hospitalizácia trvala najmenej 3 dni
  • všetko za bezkonkurenčnú cenu už od 5,70 € mesačne (variant SILVER)
  • platnosť poistenia 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku

Cenník

SILVER 5,70 € / mesačne
Hospitalizácia z dôvodu úrazu (denné odškodné) Poistná suma: 50 € / deň
Hospitalizácia z dôvodu úrazu pri dopravnej nehode (denné odškodné) Poistná suma: 100 € / deň
GOLD 8,00 € / mesačne
Hospitalizácia z dôvodu úrazu
(denné odškodné)
Poistná suma: 70 € / deň
Hospitalizácia z dôvodu úrazu pri dopravnej nehode
(denné odškodné)
Poistná suma: 140 € / deň
Poistná udalosť a poistné plnenie
Poistnou udalosťou je hospitalizácia poisteného z dôvodu úrazu. Poistným plnením je vyplatená finančná hotovosť ako denné odškodné za pobyt v nemocnici. Poistné plnenie je vyplácané od 1. dňa až po 180. deň z jednej hospitalizácie, za predpokladu, že hospitalizácia trvala viac ako 72 hodín nepretržite.

Prihlásenie sa do poistenia a podmienky poistenia:

  • Jednoduchým spôsobom výlučne počas telemarketingového hovoru
  • Poistená osoba nemusí vyplňovať zdravotný dotazník ani absolvovať lekársku prehliadku
  • Bez zbytočných papierov a návštevy poisťovne
Možnosť prihlásiť sa do poistenia je časovo obmedzená a trvá iba v období od 01.10.2015 do 30.11.2015. Tento text má len informatívny charakter a neobsahuje úplný rozsah práv a povinností poisteného. Všetky informácie o poistení, najmä o podmienkach poistiteľnosti, rozsahu poistenia a výlukách, ako aj dodatočné informácie o možnostiach vstupu do poistenia získate na Zákaznícka linka: 0850 150 350 (v pracovných dňoch v čase od 8 – 18 hod.).
Pre prihlásenie sa do poistenia volajte na číslo
0850 150 350
(v pracovných dňoch v čase od 8 – 18 hod.)

Úplné informácie o poistení sú Vám k dispozícii v poistnej dokumentácii:

V prípade poistnej udalosti kontaktuje prosím zákaznícku linku 0850 150 350.

Poznámky

Poisťovateľom je MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika , právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47257 091. Slovak Telekom, a. s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, je podriadený finančný agent , registračné číslo: 197661 zapísaný do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, podregister: poistenia alebo zaistenia, zoznam: podriadených finančných agentov, vykonávajúci finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so samostatným finančným agentom.