Najvýhodnejšie poistenie pre vás, s ktorým ušetríte

Porovnajte si ceny rôznych druhov poistenia a nájdite to najlacnejšie.

VÝHODY

Nestranné porovnávanie cien
Nezvýhodňujeme žiadnu poisťovňu ani produkt. Objektívne porovnanie cien je našou hlavnou prioritou.

Záruka najnižšej ceny
Ceny sú konečné. Neúčtujeme si žiadny poplatok a poistné platíte priamo poisťovni.

Poisťovanie online
Pomocou online kalkulačky si porovnáte rôzne druhy poistenia z pohodlia svojho domova.

Bezplatné odborné poradenstvo
Náš partner vám poskytne kvalifikované odborné poradenstvo počas celého trvania poistného vzťahu.

Povinné zmluvné poistenie

PZP zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vaším vozidlom na zdraví a majetku poškodeného.

PZP je povinným poistením daným zo zákona a je povinné pre každého držiteľa motorového vozidla, a to bez ohľadu na to, či vozidlo využíva alebo nie.

Porovnať PZP poistenie

HAVARIJNÉ POISTENIE

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie vášho auta,ktoré vám zaručí opravu vzniknutých škôd v dôsledku havárie, živelnej udalosti, zrážky so zverou alebo pri krádeži vozidla či jeho častí.

Tieto náklady spojené s opravou vám zabezpečí poisťovňa, v ktorej si havarijné poistenie uzatvoríte.

Porovnať havarijné poistenie

100 % POISTENIE GAP

Hodnota vášho motorového vozidla najvýraznejšie klesá v prvých 3 rokoch a plnenie z vášho havarijného poistenia je limitované iba do výšky jeho všeobecnej hodnoty.

Poistenie finančnej straty GAP vám kryje rozdiel medzi nákupnou a všeobecnou hodnotou vozidla v dôsledku krádeže a totálnej škody.

Porovnať GAP poistenie

CESTOVNÉ POISTENIE

Cestovné poistenie vám poskytne starostlivosť pri vašich cestách v prípade náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, doma aj v zahraničí.

Súčasne sa môžete kedykoľvek obrátiť na asistenčnú službu poisťovne so svojou žiadosťou.

Porovnať cestovné poistenie

POISTENIE DOMU A DOMÁCNOSTI

Poistenie domu, bytu a domácnosti spoľahlivo zabezpečí ochranu vášho majetku pred neočakávanými rizikami a škodami.

Uzatvorte si výhodné poistenie nehnuteľnosti a ochráňte svoj majetok pred zbytočnou stratou hodnoty po požiari, vlámaní či živelnej pohrome.

Porovnať poistenie domácnosti

Všetky informácie uvedené na stránke poistnakalkulacka.sk sú aktualizované prostredníctvom našeho partnera/prostredníctvom poisťovne a ST nezodpovedá za ich obsah.