Doplnkové služby > Dobíjanie Easy

Nové a jednoduchšie dobitie z mesačného programu cez bezplatnú SMS

Dobite kredit svojmu blízkemu. Stačí ak zákazník s mesačným programom služieb (zjednodušene s paušálom) pošle bezplatne SMS správu s textom DOBI 09XYXXXXXX na 12323, pričom zadefinované číslo 09XYXXXXXX je číslo Easy, alebo Fix zákazníka, alebo číslo SIM karty v dátovom zariadení pre Mobilný internet 0EUR, ktorému chce navýšiť kredit fixnou sumou 12 €. Následne platbu za dobitý kredit uhradí spolu s mesačnou faktúrou.

Postup pri dobíjaní

Zákazník s mesačným programom zavolá na bezplatnú linku 12345.

Poznámka

Nárok na extra kredit zaniká, ak zákazník s mesačným programom, ktorý si aktivoval službu Dobíjanie Easy, s nárokom na extra kredit, túto službu v prospech tej istej Easy karty, FIX, či SIM karty v mobilnom dátovom zariadení počas trvania tejto ponuky deaktivuje a následne aktivuje viac ako jeden krát.

Jednorázové alebo pravidelné dobíjanie kreditu z mesačného programu

Je niekto z tvojich blízkych užívateľom mesačného programu? Dobíjať kredit na tvojej Easy karte, programe Fix, či službe Mobilný internet 0EUR ti odteraz môže aj on priamo z mobilu zavolaním na číslo 12345. Nepotrebuje ani hotovosť alebo platobnú kartu. Sumu za zvolený kredit uhradí spolu s mesačnou faktúrou. Rozhodnúť sa môže pre sumu 6 €, 7€, 9 €, 10 €, 12 €, 16 €, 25 € alebo 50 €. Z jednej faktúry môže dobíjať aj viac Easy kariet, programov Fix alebo programov Mobilný internet 0EUR!

Platba (€) 6,00* 7,00 9,00 10,00 12,00 16,00 25,00 50,00
Kredit (€) - jednorázové dobitie - 7,00 9,00 10,00 12,12 16,32 26,25 54,00
Kredit (€) - pravidelné dobíjanie 6,00 7,00 9,18 10,20 12,42 16,80 27,00 55,00
* V prípade dostupnosti daného nominálu

Vybrať si môže z dvoch spôsobov dobíjania: jednorazové alebo pravidelné.

Postup pri dobíjaní

Jednorazové dobitie:

Tip

Cez voľbu Pravidelné dobíjanie si zákazník s mesačným programom môže nastaviť pravidelné dobíjanie ľubovoľnej Easy, Fix karty alebo Mobilneho internetu 0EUR. Pri nastavení zadá telefónne číslo Easy, Fix, číslo SIM karty v dátovom zariadení pre Mobilný internet 0EUR, sumu a deň (číslo od 01 do 28), kedy si želá zadanú kartu dobiť. Easy, Fix karta či SIM karta v mobilnom dátovom zariadení bude automaticky dobitá každý mesiac v daný deň. Zároveň, v prípade potreby, môže zákazník Easy, Fix kartu alebo Mobilný internet 0EUR kedykoľvek dobiť aj jednorazovo.

Poznámka

Službu môžu využívať všetci účastníci mesačných programov. Pre jedno fakturačné obdobie je možné vykonať dobitia v celkovej výške 75 € s DPH (zákazník - fyzická osoba, ak je aktívny minimálne 3 mesiace a má uhradené minimálne 3 faktúry). Všetci ostatní zákazníci (fyzické osoby) môžu vykonať dobitia v celkovej výške 18 € s DPH pre jedno fakturačné obdobie.Dobíjanie nie je možné zo Služby Partner.

Ceny sú uvedené v  s DPH.
Pri dobíjaní z mesačného programu služieb je Slovak Telekom, a.s. oprávnená poskytnúť účastníkovi, v ktorého prospech sa realizuje dobíjanie účastníckeho čísla z mesačného programu služieb, informáciu o účastníckom čísle, z ktorého sa dobíjanie z mesačného programu realizuje, s čím účastník mesačného programu dojednaním dobíjania z mesačného programu v prospech dobíjaného čísla súhlasí.
Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345