Základné služby > Informačné služby

Služba Poplatok
T-Mobile Asistent 1188 0,5224
Poplatok za prepojenie 0,1976
Zistenie tel. čísla cez SMS správu (odoslaním na 1188) prijatá SMS správa spoplatnená 0,495
Zistenie tel. čísla cez WEB (www.t-mobile.sk) prijatá SMS správa spoplatnená
(ceny platia pre 1 vyhľadanie v telefónnom zozname cez SMS aj cez WEB)
0,495
Zaslanie čísla operátorom formou SMS 0,0807
Odoslanie E-mailu prostredníctvom operátora 0,0807
Odoslanie Faxu prostredníctvom operátora 0,597
InfoAsistent 12111* 0,7835
Orange Infocentrum 0900 500 999* 0,7835
Telefónne čísla účastníkov Orange Slovensko 1185* 0,7835
t-zones 0903 333 111 ako hovor do
siete T-Mobile
Audiotext ST (097x2, 098x2) 0,760
Audiotext ST (097x4, 098x4)*** 1,324
Volania na skrátené čísla (183xx, 184xx, 187xx, 188xx) 0,1506
Volania na predvoľbu 0850 xxxx ako hovor do siete ST
Volania na predvoľbu 0800 xxxx, 0820 xxxx bezplatne


Program TEAM Poplatok
Informačné služby ST (1181, 12110, 12149) 0,6025
Informačné služby ST 12128 0,1506
Volania na skrátené čísla (181xx, 182xx) 0,1506
Tatranská horská služba 18300 0,1506


Program Nonstop Poplatok
Informačné služby ST (1181, 12110, 12128, 12129, 12149) 0,6025
Volania na skrátené čísla (181xx, 182xx) 0,1506
Tatranská horská služba 18300 0,1506

Program Team, program Nonstop

* Služba je poskytovaná spoločnosťou Slovak Telekom a.s.
** Služba je poskytovaná spoločnosťou Orange Slovensko a.s.
***Volanie na 0977x4 je s minútovou tarifikáciou a je možné len s programom Easy Team a program Nonstop.

Ceny sú uvedené v € / min s DPH.
Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345