Voliteľné služby > Easy Bonus

Easy Bonus
Za každú minútu hovoru z inej siete na tvoj telefón ti Easy platí 0,033 €.

Bonus sa ráta po sekundách a platí pre všetky hovory zo sietí z telefónnych čísiel Orange Slovensko, zo siete O2 Slovensko, zo sprístupnených pevných sietí (napr. Slovak Telekom) alebo zo zahraničia. Služba je aktivovaná na 90 dní odo dňa aktivácie. Po uplynutí platnosti sa platnosť služby automaticky predĺži o ďalších 90 dní za 0,97 € s DPH. Služba Easy Bonus nie je poskytovaná v prípade nulovej hodnoty kreditu a počas využívania služby roaming.

Aktivácia:
Na bezplatnej linke 12350. Aktivačný poplatok sa odpočíta z tvojho aktuálneho kreditu.

Aktivačný poplatok 0,97 € / 90 dní

Maximálna výška bonusu je limitovaná na 1,66 € / deň. Aktivácia na bezplatnom čísle 12350, dobíjacím kupónom na bezplatnom čísle 12350.

Poznámka: Ceny sú uvedené vrátane DPH. Kredit získaný so službou Easy Bonus predstavuje bonus.
Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345