Späť

Bezplatné linky pomoci pre všetkých

0800 222 350 - Nonstop linka, kde je možné získať všetky dôležité otázky súvisiace so vstupom a pobytom na Slovensku. O prevádzku linky sa stará Liga za ľudské práva.

0800 222 550 - Obyvateľom, ktorí na Slovensku hľadajú útočisko pred vojnou, je k dispozícii nonstop bezplatná linka pomoci, ktorú obsluhujú dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Volajúci sa dohovoria v slovenskom aj ukrajinskom jazyku. Linka slúži predovšetkým vojnovým utečencom. Dozvedia sa tu viac o možnostiach ubytovania, dopravných spojeniach, humanitárnej pomoci či o podmienkach k udeleniu azylu alebo zabezpečení školskej dochádzky pre školopovinné deti. Linka je určená aj všetkým, ktorí majú záujem pomôcť vojnovým utečencom. Prevádzka infolinky spadá pod Košický samosprávny kraj.

Безкоштовні гарячі лінії допомоги для всіх

0800 222 350 - Безперервна лінія, де ви можете отримати відповіді на всі важливі питання щодо в'їзду та перебування в Словаччині. Функціонуванням лінії опікується Ліга людських прав.

0800 222 550 - Для мешканців, які в Словаччині шукають притулку від війни, діє безперервна безкоштовна лінія допомоги, яку обслуговують волонтери Волонтерського центру Кошицького регіону. Оператори розмовляють словацькою та українською мовами. Лінія обслуговує переважно воєнних біженців. Тут вони можуть дізнатися більше про можливості проживання, транспортне сполучення, гуманітарну допомогу або умови надання притулку чи забезпечення обов'язкового навчання для дітей шкільного віку. Лінія також призначена для всіх, хто зацікавлений у допомозі воєнним біженцям. Функціонування інфолінії забезпечує Кошицький самоврядний регіон.

Усі лінії працюють безперервно завдяки підтримці Slovak Telekom.