Chráňte svoju identitu
S VIRTUÁLNYM ČÍSLOM!

Služba vám poskytne ďalšie telefónne číslo, ktoré môžete používať
na volania a SMS, a ktoré vás ochráni pred zneužitím vášho skutočného čísla. To všetko bez nutnosti novej SIM karty alebo ďalšieho mobilu. Inzerujte a registrujte sa na webe bez obáv s Virtuálnym číslom!

Mesačne od 3 EUR Novinka

 

Ako sa dá Virtuálne číslo využiť?

Pri podávaní inzercie
Pri podávaní inzercie
Potrebujem predať auto, telefón a pod. prostredníctvom inzertných portálov a nechcem zverejniť súkromné číslo.
Pri on-line registrácii
Pri on-line registrácii
Registrujem sa do rôznych portálov, e-shopov a podobne, kde hrozí zneužitie môjho osobného telefónneho čísla.
Pri hľadaní práce
Pre profesiu
Mám prácu, kde je mojou každodennou činnosťou telefonovanie, no nechcem nosiť so sebou dva mobily, ani dávať zákazníkom svoje osobné číslo.

 

Virtuálne číslo

Virtuálne číslo

Vám poskytne nové číslo pre ochranu vášho súkromia.
2,00 €
jednorazovo na 1 týždeň
3,00 €
mesačne neobmedzene *
* za každý začatý mesiac poskytovania služby
Podmienky
Virtuálne číslo je doplnková služba k hlasovým paušálom a k programom Easy a Fix, na základe ktorej môže Účastník, vo vzťahu k SIM karte s aktivovaným hlasovým mesačným programom služieb, ku ktorej bola táto doplnková služba aktivovaná, využívať ďalšie telefónne číslo, a to za cenových podmienok mesačného programu služieb aktivovaného na danej SIM karte podľa Cenníka.

Virtuálne číslo je možné aktivovať ku všetkým hlasovým mesačným programom služieb a k programom Easy a Fix. Virtuálne číslo je možné aktivovať s časovým obmedzením na (i) týždeň (platnosť končí po uplynutí 7 dní, vrátane dňa aktivácie) alebo (ii) bez obmedzenia (platnosť končí ku dňu zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb k hlasovým programom k SIM karte s aktivovaným Virtuálnym číslom alebo pri zmene osoby Účastníka tejto Zmluvy).

O aktiváciu Virtuálneho čísla je možné záväzne požiadať zaslaním bezplatnej SMS správy na číslo 12323 s textom (i) VIRTUAL TYZDEN - pre aktiváciu služby na týždeň a (ii) VIRTUAL ZAP - pre aktiváciu služby bez časového obmedzenia. Virtuálne číslo je tiež možné aktivovať na stránke www.telekom.sk cez sekciu Moje služby alebo cez Telekom mobilnú aplikáciu. O aktivácii služby a o pridelenom Virtuálnom čísle je účastník informovaný bezplatnou potvrdzujúcou SMS.

Pre doplnkovú službu Virtuálne číslo si Účastník nemôže vybrať číslo podľa svojho želania, existujúce mobilné číslo, ani použiť pre tento účel číslo prenesené od iného operátora - Účastníkovi bude pri každej aktivácii Virtuálneho čísla pridelené vždy nové telefónne číslo z rozsahu určeného Podnikom. Ku každej SIM karte je možné aktivovať najviac jedno Virtuálne číslo.

Využívať Virtuálne číslo je možné prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie poskytovanej Podnikom pre smartfóny s operačným systémom Android alebo bez aplikácie zadaním predčíslia 555 pred volaným telefónnym číslom. Prichádzajúce volania alebo prijaté textové správy na Virtuálne číslo sú odlíšené predčíslím 555. Volania a SMS z Virtuálneho čísla nie sú v podrobnom výpise odlíšené od ostatných volaní a SMS v rámci SIM karty, ku ktorej je Virtuálne číslo aktivované.

Mesačný poplatok za doplnkovú službu Virtuálne číslo „bez obmedzenia“ je účtovaný za každý, aj začatý mesiac poskytovania tejto služby. Po deaktivácii služby sa alikvótna časť poplatku za nevyužitú časť mesiaca nevracia.

Doplnková služba Virtuálne číslo je deaktivovaná (i) uplynutím doby platnosti služby alebo (ii) na žiadosť Účastníka, a to zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom VIRTUAL VYP alebo na stránke www.telekom.sk cez sekciu „Moje služby“ alebo cez Telekom mobilnú aplikáciu. Doplnková služba Virtuálne číslo je deaktivovaná spätne ku dňu podania žiadosti Účastníka o deaktiváciu, pričom Účastník je o deaktivácii služby informovaný bezplatnou potvrdzujúcou SMS.