Dobiť si kredit cez web je Easy!

Platba 7,00 € 10,00 € 12,00 € 16,00 € 25,00 € 50,00 €
Kredit 7,00 € 10,20 € 12,42 € 16,80 € 26,75 € 57,50 €
Ceny sú uvedené v € s DPH. Slovak Telekom, a. s., si vyhrazuje právo údaje podľa potreby kedykoľvek aktualizovať.
Klikni na logo niektorej z bánk alebo na Facebook a pokračuj k platbe. O navýšení kreditu budeš do niekoľkých minút informovaný SMS správou.
TatraPay VUB CSOB Sporopay Prima Banka Facebook

dobiť si kredit cez
Telekom aplikáciu
JE jednoduché.

POZRI SI VIDEO:


Alebo si pozri iné spôsoby dobitia
Podmienky
Pre úspešné dobitie je nevyhnutné zadať požiadavku na tejto stránke. Pri opakovanom použití platobných symbolov (ich manuálnym zadaním do platobného príkazu) dobitie kreditu nebude zrealizované! 
Poznámka
Faktúru (vyúčtovanie služby Dobi Easy) vám Telekom na požiadanie vystaví v Telekom Centre na základe nasledujúcich údajov a dokladov: telefónne číslo SIM karty, ktorá bola dobitá, dátum dobitia, dobíjaná suma, identifikačné údaje platiteľa (údaje platiteľa sa overujú) a variabilný symbol platby.