NEOBMEDZENÉ VOLANIA
ZA 9,99 € mesačne

Vyšší paušál za cenu nižšieho

Získajte výhody paušálu Happy XL volania za cenu nižšieho Happy XS počas prvých 12 mesiacov. Potom, až do konca viazanosti vám ostáva paušál Happy XS s cenou 9,99 €/mesačne.

Pozrieť viac info
  Happy XL volania
na prvých 12 mesiacov
Happy XS
do konca viazanosti
Volania do mobilnej a pevnej siete
Telekom
Neobmedzené Neobmedzené
mimo špičky a cez víkend
Volania do ostatných sietí v SR Neobmedzené 50 minút
Volania do EÚ 1 000 minút
Prijaté hovory v EÚ 1 000 minút
SMS a MMS v rámci SR 0,10 € 0,10 €
4G internet v mobile 500 MB 100 MB
Mesačný poplatok 27,99 €9,99 € 9,99 €
MÁM ZÁUJEM
Podmienky

Ponuka platí do 31. 03. 2016 pri uzavretí Dodatku s viazanosťou aspoň 24 mesiacov, bez využitia ponuky akciového mobilného telefónu. Program Happy XL volania je poskytovaný za mesačný poplatok 9,99 € s DPH počas 12 zúčtovacích období (ďalej len „Obdobie Viac za menej“). Po uplynutí Obdobia Viac za menej bude program služieb Happy XL volania zmenený na program Happy XS NAJ za rovnaký mesačný poplatok vo výške 9,99 € s DPH až do uplynutia doby viazanosti.