Zmena osobných údajov

Zmenili ste priezvisko, adresu, príp. číslo občianskeho preukazu? Nezabudnite nám tieto zmeny nahlásiť, aby ste sa vyhli problémom s doručením faktúry, či nesprávnymi údajmi na faktúre.

Možné zmeny osobných údajov:

 • zmena/doplnenie titulu
 • zmena mena a priezviska/názvu zákazníka
 • zmena mena a priezviska/názvu fakturačného profilu
 • zmena adresy (účastnícka, fakturačná)
 • zmena/doplnenie kontaktného telefónneho čísla
 • zmena/doplnenie kontaktnej e-mailovej adresy
 • zmena kontaktnej osoby
 • zmena čísla OP (v prípade písomnej žiadosti je potrebná kópia nového OP)

Zmenu osobných údajov je možné vykonať:

 • osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre
 • telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456 (na identifikáciu stačí, ak máte aktívnu hlasovú biometriu -  v opačnom prípade si, prosím, pripravte ID kód)
 • písomne na adrese Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (k písomnej žiadosti, prosím, priložte fotokópiu občianskeho preukazu)
 • online formulárom Napíšte nám (k správe, prosím, priložte oskenovaný občiansky preukaz)

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.