Telekom Mail2Fax

Služba Telekom Mail2Fax je moderný spôsob prijímania a odosielania faxových správ prostredníctvom emailu odkiaľkoľvek.

Telekom Mail2Fax:

 • zabezpečuje posielanie a príjem faxových správ prostredníctvom emailu,
 • faxová služba bez potreby vlastnenia fyzického HW a telefónnej linky,
 • riešenie pre pohodlnú správu faxov pre firmy (štatistiky, zálohovanie, ....).

Obsah

Porovnanie s klasickým faxom

  Klasický fax Mail2Fax
Odosielanie/ príjem faxu len cez fyzické zariadenie bez obmedzení (PC, mobil, tablet)
Kapacita prenosu pri posielaní a prijímaní môze len jeden – ostatní fyzicky čakajú naraz môže použiť neobmedzený počet používateľov - radenie správ do fronty
Servisovanie riešenia / náklady počiatočná investícia, dopĺňanie papiera, servis zariadenia bez počiatočnej investície a nákladov na servis, práca s digitálnymi dokumentmi
Práca s dokumentmi existencia len fyzického dokumentu, pre ďalšiu prácu je potrebná dokument digitalizovať celá práca a manipulácia s dokumentom je od začiatku v digitálnej forme, t.j. dá sa jednoducho preposlať e-mailom

Jednoduchosť použitia

Výhody

 • Jednoduchosť : jednoduché použitie, jednoduchá administrácia.
 • Dostupnosť : odkiaľkoľvek, stačí mať pripojenie na Internet a email (PC, Mobil, Tablet).
 • Bezpečnosť : autorizácia každej odosielanej správy (SPF kontrola, Security Kód).
 • PDF : formát dokumentu pre odoslanie faxu, rýchla tvorba v MS-Word.
 • TIF : formát dokumentu pre príjem faxu, pozná ho každý OS, úsporný formát.
 • Archív : uchovávanie správ na serveri po dobu 2 mesiace, download.
 • Štatistiky : prehľad o odoslaných a prijatých faxoch, status pri odosielaní, kvóty.
 • Multi : jeden Mail2Fax/VVN účet môže používať ľubovoľný počet používateľov jeden prichádzajúci fax môže byť preposlaný na ľubovoľný počet emailov
 • Prenos čísla : možnosť ponechať si pôvodné faxové číslo (aj od iného operátora).
 • Spoľahlivosť : prevádzkované v rámci TelekomCloud, profesionálna technická podpora, infraštruktúra a podporné technológie sú prevádzkované a zastrešené priamo v Slovak Telekom.
 • Podpora : nahlasovanie problémov alebo technická pomoc 24/7 na jednotnom telefónnom čísle alebo email adrese.

Ceny

Účtuje sa zvlášť mesačný poplatok za každý účet Mail2Fax (faxové číslo) podľa nižšie uvedenej tabuľky a „prevolané“ jednotky na VVN účtoch zákazníka podľa aktuálneho cenníka hlasových služieb Slovak Telekom pre hlasovú službu VVN Trunk – volací program IP Partner. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.
Počet
Mail2Fax účtov
Viazanosť
Bez viazanosti 12 mesiacov Viac ako 12 mesiacov
1 – 3 11,10 9,70 8,70
4 – 9 10,90 9,40 8,40
10 a viac 9,70 8,70 7,70