MMS hlasový kuriér

Nezmeškajte žiadnu dôležitú správu! Ak sa vám volajúci nedovolá, MMS hlasový kuriér mu umožní nahrať pre vás 30-sekundový odkaz, ktorý vám ihneď doručíme formou MMS. Za službu nič neplatíte. MMS hlasový kuriér vám doručí odkazy od volajúceho, hneď ako to bude možné, v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak ste nedosiahnuteľní (máte vypnutý mobil alebo sa nachádzate mimo územia pokrytia signálom).
 • Ak neprevezmete hovor.
 • Ak ste obsadení.

Podmienky používania:

 • Služba je poskytovaná len na území SR a nie je dostupná v roamingu, t. j. odkazy nemožno zanechať a nie sú doručované, ak sa volaný účastník nachádza v zahraničí.
 • Službu MMS hlasový kuriér nemožno využívať v prípade, ak si účastník nastavil presmerovanie hovorov na iné zvolené telefónne číslo (cez menu mobilného telefónu alebo odoslaním konkrétneho príkazu).
 • Službu MMS hlasový kuriér nemožno využívať súčasne so službou Odkazová schránka – v prípade aktivácie služby MMS hlasový kuriér bude služba Odkazová schránka automaticky deaktivovaná.

Aktivácia, deaktivácia a administrácia

 • Aktiváciu služby je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom KURIER ZAP na skrátené číslo 12323.
 • Aktivácia, deaktivácia a administrácia MMS hlasového kuriéra sú dostupné aj na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456.
 • Deaktiváciu služby je možné uskutočniť zaslaním bezplatnej SMS správy s textom KURIER VYP na skrátené číslo 12323.
 • MMS odkaz môže obsahovať aj reklamné informácie. O zrušenie zasielania reklamných informácií môže účastník požiadať na Zákazníckej linke Telekom 0800 123 456 (v prípade firemného zákazníka na linke 12332).

Spoplatňovanie

 • Aktivácia aj používanie služby sú bezplatné.
 • Presmerovanie hovorov na MMS hlasového kuriéra a doručovanie MMS odkazov sa nespoplatňujú.
 • Nahratie odkazu sa volajúcemu účtuje ako bežné volanie na číslo mobilnej siete Telekom (tzn. nie ako posielanie MMS správy).