Úprava ceny služieb pevnej siete s 24-mesačnou viazanosťou

Telekom od 1.8.2018 mení ceny Magio Televízie, Magio Internetu a Pevnej linky novým aj existujúcim zákazníkom v akciách s viazanosťou na 24 mesiacov.

Cena za služby pevnej siete sa zvýši od 1.8. 2018 a prejaví sa vo faktúrach doručených po 1.8.2018

Cena mesačného poplatku za služby pevnej siete sa mení:

 • všetkým existujúcim, aj novým zákazníkom služieb pevnej siete
  • Magio Televízia v programoch S, M, L, XL
  • Magio Internet v programoch M, L, XL
  • Pevná linka v programoch Doma Happy S, Doma Happy M, Doma Happy L, Doma Happy XL
 • zákazníkom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní verejných služieb s 24-mesačnou viazanosťou
 • na akejkoľvek technológii: metalická, optická, satelit

Zmena ceny

 • zákazníkom, ktorí využívajú samostatnú službu, sa mesačný poplatok za službu zvýši o 0,90€ s DPH pri 24- mesačnej viazanosti pre služby Magio Televízia, Magio Internet a Pevná linka:
  • S: 7,90 €
  • M: 10,90 €
  • L: 15,90 €
  • XL: 20,90 €
 • zákazníkom, ktorí využívajú balík, v ktorom majú 2 alebo 3 služby, sa mesačný poplatok zvyšuje o 0,60 € s DPH na každej službe v balíku s 24-mesačnou viazanosťou
  • pri dvoch službách v balíku sa celková mesačná cena zvýši o 1,20 €
  • pri troch službách v balíku sa celková mesačná cena zvýši o 1,80 €

Najčastejšie otázky