Politika primeraného využívania roamingových služieb v rámci EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka a Andory

V EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore využívate paušály Happy, Mobilný internet aj predplatenú kartu Easy za rovnakých podmienok ako na Slovensku: čerpáte voľné jednotky bez príplatkov a po ich vyčerpaní platíte ceny ako doma.

V špecifických prípadoch sa operátor môže chrániť pred zneužívaním roamingu a účtovať zákazníkom príplatky za hovory, SMS či dáta prenesené v krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore.

Výšky roamingových príplatkov platné od 1.1.2018 do 31.12.2018:

 • Volania – odch. hovory 0,038 €/min.
 • Volania – prich. hovory 0,01092 €/min.
 • SMS 0,012 €/SMS MMS 0,007 €/MMS
 • Dáta 0,007 €/MB

Situácie, kedy Slovak Telekom účtuje roamingové príplatky:

 1. Zákazník sa dlhodobo zdržuje v zahraničí:

  • Zákazník za posledné 4 mesiace strávil v krajinách EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore viac ako 50% času a zároveň spotreboval v týchto krajinách viac ako 50% minút, SMS, MMS alebo dát.
  • Po 4 mesiacoch bude zákazník upozornený SMS správou. Ak sa do 14 dní od doručenia SMS správy správanie zákazníka nezmení, bude mu k jeho spotrebe minút, SMS, MMS alebo dát účtovaný roamingový príplatok
  • Správanie zákazníka sa vyhodnocuje vždy za 120 predchádzajúcich dní. Ak sa zákazník, ktorý platí roamingový príplatok, vráti na Slovensko a za posledných 120 dní strávi na Slovensku viac ako 50% času a spotrebuje viac ako 50% minút, SMS, MMS alebo dát, Slovak Telekom mu prestane účtovať roamingový poplatok.
 2. Zákazník v zahraničí preniesol viac dát ako určuje hranica korektného využívania služieb (FUP)

  • Podľa nariadenia EÚ sa maximálny mesačný objem dát (FUP) na prenos v EÚ, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a Andore výpočíta podľa vzorca: (cena paušálu bez DPH/6)*2 = objem GB.
  • Prehľad FUP pre jednotlivé programy v tabuľke nižšie:

Paušaly

Typ

Cena

Data FUP v EÚ od 1.1.2018

Happy XS mini

5,99 €

1,66 GB

Happy XS

9,99 €

2,78 GB

Happy S

16,99 €

4,72 GB

Happy M

23,99 €

6,66 GB

Happy XL data pre mladých

19,99 €

5,55 GB

Happy XL volania

29,99 €

8,33 GB

Happy L

29,99 €

8,33 GB

Happy XL

39,99 €

11,11 GB

Happy XXL

54,99 €

15,28 GB

Happy Profi

69,99 €

19,44 GB

Dátové balíky

Typ

Cena

Data FUP v EÚ od 1.1.2018

denný balík neobmedzený

4,99 €

1,39 GB

denný balík 1GB

0,99 €

0,28 GB

Dáta 100 MB

1,99 €

100 MB

Dáta 500 MB

4,99 €

500 MB

Dáta 1000 MB

5,99 €

1000 MB

Internet na deň pre Easy Pecka

0,5 €

0,14 GB

Mobilný internet

Typ

Cena

Data FUP v EÚ od 1.1.2018

MI S

5,99 €

1,66 GB

MI M

17,99 €

5,00 GB

MI L

29,99 €

8,33 GB

Balíky dát k Mobilnému internetu

Typ

Cena

Data FUP v EÚ od 1.1.2018

zvýšenie objemu dát o 2GB

6,99 €

1,94 GB

zvýšenie objemu dát o 5GB

9,99 €

2,78 GB