Strata, krádež, zneužitie dokladov

Stratu, krádež či zneužitie dokladov je potrebné nahlásiť na polícii.

Následne oznamovateľ nahlási Telekomu stratu/krádež/zneužitie dokladov:

  • osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre
  • prostredníctvom online formulára nižšie na stránke

Pri strate / krádeži je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: meno, priezvisko, rodné číslo, číslo odcudzeného dokladu, adresu. Vyplňte tu:

Formulár strata/krádež dokladov

Pri zneužití dokladov je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: kód adresáta + telefónne číslo / ID produktu, ktorého sa zneužitie týka + kontaktné tel. číslo, na ktoré vám bude pracovník Slovak Telekomu, v prípade potreby, telefonovať. Tiež je potrebné pripojiť do prílohy naskenované potvrdenie o strate/krádeži dokladov z polície a fotokópiu nového občianskeho preukazu, ak bol vystavený. Zároveň je potrebné doplniť formu, akou chcete byť informovaný o doriešení požiadavky. Vyplňte tu:

Formulár zneužitie dokladov