Voice over Internet Protocol – VoIP hlas

Voice over Internet Protocol alebo skrátene VoIP znamená prenos hlasu internetovým protokolom (IP). Tento termín definuje typ prenosu hlasovej prevádzky prostredníctvom paketov, využívajúci internetový protokol. Prevádzka VoIP sa môže smerovať v manažovanej neverejnej sieti rovnako, ako aj v sieti internet, ktorá je verejnou sieťou alebo v kombinácii oboch sietí. Internetová telefónia a manažovaná telefónia - IP sú subelementy VoIP.
U nás, v Telekome, sa VoIP spája s prenosom hlasovej komunikácie v prostredí moderných IP technológií, nielen v nami prevádzkovaných Core platformách, ale aj na strane zákazníka. Princíp spočíva v prenose hlasu cez vyhradený dátový kanál v širokopásmovom prístupe.


Súvisiace technológie

  • VoBB
  • IP