Zmena osobných údajov

Zmenili ste priezvisko, adresu, príp. číslo občianskeho preukazu? Nezabudnite nám tieto zmeny nahlásiť, aby ste sa vyhli problémom s doručením faktúry, či nesprávnymi údajmi na faktúre.

Možné zmeny osobných údajov:

Zmenu osobných údajov je možné vykonať:

  • osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre
  • telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456 (na identifikáciu stačí, ak máte aktívnu hlasovú biometriu -  v opačnom prípade si, prosím, pripravte ID kód)
  • písomne na adrese Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (k písomnej žiadosti, prosím, priložte fotokópiu občianskeho preukazu)
  • online formulárom Napíšte nám (k správe, prosím, priložte oskenovaný občiansky preukaz)