Zmena programu Easy Pecka

Vážený zákazník,
od 21.11.2018 dôjde k zmene poskytovania programu Easy Pecka.

Easy Pecka do 20.11.2018

Easy Pecka od 21.11.2018

Istota, že neminiete viac ako 50 centov za volania a SMS v každej zo sietí v SR v daný deň

Istota, že neminiete viac ako 50 centov za všetky volania v ktorejkoľvek zo sietí v SR v daný deň

Telekom

maximálne 2€ v daný deň za volania a SMS

Ak dosiahnete hranicu 50 centov za volania a SMS do jednej zo sieti v SR (Telekom/Orange/O2/4ka), v daný deň v tejto sieti viac nezaplatíte.

Telekom

maximálne 0,50€ v daný deň za volania

Ak dosiahnete hranicu 50 centov za volania do ktorejkoľvek zo sieti v SR (Telekom/Orange/O2/4ka), v daný deň viac nezaplatíte 1. Za SMS platíte štandardnú cenu podľa skutočne odoslaných SMS.

Orange

Orange

O2

O2

4ka

4ka

Cena za 1 min volania

 

0,09€

Cena za 1 min volania

 

0,10€

Cena za 1 SMS

 

0,06€

Cena za 1 SMS

 

0,06€

Z dôvodu podstatnej zmeny zmluvných podmienok v zmysle ustanovenia § 44 ods. 7 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ak nesúhlasíte s podstatnou zmenou zmluvných podmienok, máte ako účastník právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptujete, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia podstatnej zmeny prostredníctvom SMS.

Dôvodom pre zvýšenie ceny, je zmena našej marketingovej stratégie pre Službu Easy a to tak pre (i) zvýšenie ceny volania na 0,10 €/minúta, ako aj pre (ii) vypustenie SMS z denného limitu.

Táto úprava mesačného poplatku nám umožňuje poskytnúť Vám volania len za 0,50 € na deň a to bez rozlíšenia siete, do ktorej voláte. Máte tak istotu, že za volania v jeden deň nezaplatíte viac ako 0,50 €, pričom si nemusíte kontrolovať, do ktorej siete voláte.
V prípade ďalších otázok nás, prosíme, kontaktujte na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 456.

[1]Na účastníka sa aplikuje tzv. Zásada korektného využívania služby s mesačným objemom max. 2 000 minút do všetkých sietí v SR spoločne. V prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky budú účastníkovi ďalšie volania nad rámec 2 000 minút do konca kalendárneho mesiaca spoplatnené sumou 0,1000 €/min. do všetkých sietí v SR.