Prepojenie zariadení s internetom

Umožnite zariadeniam medzi sebou komunikovať alebo ich ovládajte na diaľku pomocou Internetu vecí (IoT a M2M).

Aké sú benefity Internetu vecí v praxi?

  • Pomoc obyvateľom miest šetriť náklady aj energie
  • Ovládanie zariadení na diaľku pomocou internetu
Viac

Potrebujete pomôcť?