eKasa: Bez kvalitného pripojenia to nepôjde


11.11.2019
Publikoval Monika Floreková

Ak sa v podnikateľskom odvetví pohybujete dlhšie, určite ste sa už stretli s pojmom virtuálna registračná pokladnica. Pred pár rokmi prišla ako novinka pre tých podnikateľov, ktorí musia používať registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb. Registračná pokladnica mohla byť buď priamo fyzicky prítomná v predajni, alebo využili virtuálnu pokladnicu, a teda aplikáciu, ktorá funguje na zariadeniach s prístupom na internet, ako sú počítače, mobily alebo tablety. VRP (virtuálna registračná pokladnica) priniesla podnikateľom mnoho výhod. Teraz však prichádza úplne nový systém.


Virtuálna pokladnica, ERP, ale aj tablet, mobil alebo počítač

Finančná správa už pár rokov bojuje proti daňovým podvodom, ktoré predstavujú hrozbu aj na Slovensku. Medzi akčné kroky, ktoré vedú k ich zníženiu, patrí napríklad daňová kobra alebo kontrolný výkaz DPH. Podľa údajov finančnej správy im pomohli tieto a iné kroky znížiť daňovú medzeru zo 41 % na 26 %. Medzi tieto akčné kroky pribudla od 1. apríla eKasa – projekt, ktorý prepája v online prostredí všetky pokladnice s portálom finančnej správy.

Práve 1. apríla 2019 sa na systém napájali všetky novovzniknuté prevádzky a zároveň sa začalo trojmesačné prechodné obdobie, v ktorom podnikatelia zabezpečili, aby ich pokladnice boli napojené na online systém finančnej správy eKasa. Pôvodne museli byť napojené celoplošne všetky pokladnice od 1. júla 2019. Finančná správa však tento termín posunula na 1.1.2020. V praxi to bude znamenať, že o každej transakcii bude okamžite vedieť aj finančná správa a každý vydaný doklad bude zaevidovaný v centrálnom úložisku eKasa. Okrem toho sa podnikateľom rozšíria možnosti – pokladnicou bude môcť byť aj tablet, mobil či počítač, virtuálna pokladnica a aj elektronická registračná pokladnica sa zmení na online riešenie.

Nová legislatíva ovplyvní používateľov rôznym spôsobom. Dôležité je súčasné technologické vybavenie prevádzky a lokalita prevádzky, ktorá musí mať kvalitné pokrytie signálom. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa budú informácie posielať do centrálneho úložiska finančnej správy.

Čo by mal každý majiteľ pokladnice urobiť?

V prvom rade je nutné overiť si, či je potrebné zadovážiť si novú pokladnicu alebo bude postačujúca aktualizácia súčasnej registračnej pokladnice. Najjednoduchšie je, ak si to podnikateľ overí priamo u výrobcu, a od toho sa potom odvíja výška nákladov spojených s napojením na systém eKasa.

Druhým krokom je overenie dostupného pokrytia a rýchlosti mobilného signálu v mieste prevádzky. Lokality vzdialenejšie od väčších miest môžu byť mimo dosahu niektorých operátorov, prípadne signál môže mať nižšiu kvalitu.

Napojenie pokladníc na systém eKasa prináša pre podnikateľov a kupujúcich viacero výhod.

Výhody pre podnikateľov

Táto legislatíva sľubuje zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov a nákladov pri prevádzke. Okrem toho podnikatelia nebudú musieť robiť dennú uzávierku a bude zabezpečený kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami. Online systém eKasa bude slúžiť ako podklad na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu DPH alebo daňového priznania. Všetky evidované tržby budú dostupné 24/7 počas obdobia archivácie.

Výhody pre kupujúceho

Na prvý pohľad sa môže zdať, že pripojenie pokladníc na systém eKasa nemá žiadne výhody pre kupujúceho. V prvom rade vďaka systému eKasa bude kupujúci chránený pred nespoľahlivými subjektmi. Jednou z ďalších zaujímavostí sú aj elektronické bločky – ak kupujúci bude súhlasiť, nemusíte mu tlačiť pokladničný doklad, ale môžete mu poslať na e-mail elektronický blok.

Riešenia, ktoré podnikateľom uľahčia prechod na systém e-Kasa, sme pripravili aj my. Okrem toho sa u nás nemusíte báť dostupnosti siete. Sieť 4G poskytujeme už pre viac ako 93 % populácie.


ZDIEĽAŤ ČLÁNOK: