Jozef Hurtiš

Sr. špecialista online marketingu

V spoločnosti Slovak Telekom pracujem 9 rokov a väčšinu času sa zaoberám nástrojmi, vďaka ktorým môžu ľudia komunikovať so „strojmi“, ako sú IVR alebo chatboti. Vplyv ich vzájomnej interakcie s ľuďmi na náš každodenný život stále rastie, aj preto sa snažím všímať si tento náš zvláštny vzťah.

Zobraziť články