Kybernetická bezpečnosť vašej siete jednoducho a efektívne


13.02.19
Publikoval Pavol Augustinič

Kybernetická bezpečnosť a jej význam pre spoločnosti neustále rastú. Dynamický rozvoj IT oblasti má za následok, že spoločnosti sa musia stále viac a viac zamýšľať aj nad bezpečnosťou svojej firemnej siete a potenciálnymi hrozbami. Práve tie výrazným spôsobom ovplyvňujú každú spoločnosť a môžu ohroziť jej výsledky, fungovanie alebo prispieť k úniku firemného know-how.


Riešením, ako zvýšiť kybernetickú bezpečnosť aj vo vašej firme, môžu byť manažované služby, ktoré si vyžadujú minimálnu interakciu zo strany zákazníka. Sú založené na outsourcingu, keď celá správa prechádza do rúk špičkových odborníkov. Takéto riešenia prinášajú zákazníkom kompletný návrh, implementáciu, konfiguráciu a správu služby v podobe technickej podpory. Jedným z mnohých riešení na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti je produkt Managed Firewall.

Kybernetická bezpečnosť na prvom mieste

Z pohľadu každej spoločnosti je nevyhnutná aj nákladová efektívnosť a z tohto hľadiska produkt, respektíve manažovaná služba Managed Firewall prináša zákazníkovi smart riešenie, ktoré disponuje širokým balíkom funkcionalít. Tie v konečnom dôsledku zákazníkovi ušetria nemalé finančné prostriedky, ľudské zdroje a čas. V balíku sa nachádzajú funkcionality ako:

 • UTM Firewall – vďaka výhode vo forme zdieľania informácií medzi bezpečnostnými prvkami je možné zabrániť útokom, ktoré nie sú založené na signatúrach a doposiaľ sú neznáme,
 • Intrusion Dedection and Prevention System – systém, ktorý vás upozorní na základe obsiahlej databázy známych šifier,
 • Antivírus Gateway – zastavuje vírusy ešte pred samotným vstupom do siete,
 • Antispam – udržuje zoznamy zakázaných a povolených domén,
 • Web Filtering – testuje celý webový obsah na výskyt nežiaducich URL,
 • Reporting – používateľ má možnosť pravidelných reportov v podobe prehľadných grafov a tabuliek,
 • Ochrana úniku dát – zabraňuje posielaniu citlivých dokumentov používateľa von zo spoločnosti a tým chráni pred únikom dôverných informácií,
 • Application Control a P2P – profilovanie prevádzky pomáha používateľovi optimalizovať a efektívne riadiť dátovú prevádzku tak, aby bola jeho prenosová kapacita maximálne využitá, a to pri dodržaní garancie priepustnosti, nízkej odozvy a potrebnej šírky pásma pre kritické podnikové služby,
 • VPN koncentrátor SSL – umožňuje jednotlivým používateľom vzdialený prístup do firemnej siete pomocou technológie VPN,
 • Autentifikácia – overovanie identít ľudí, ktorí majú prístup k citlivým firemným dátam,
 • Sandbox – účinný nástroj na ochranu pred zero-day útokmi.

 

Kybernetická bezpečnosť by mala byť na prvom mieste v každej firme a práve takéto smart riešenia prinášajú pridanú hodnotu na zabezpečenie firemnej siete v podobe ich jednoduchej a rýchlej implementácie. Zároveň je výhodou aj flexibilita z pohľadu zmeny konfigurácie na základe požiadaviek zákazníka prostredníctvom odborníkov. Taktiež viaceré varianty riešenia tejto manažovanej služby v podobe Managed Firewall napomáhajú k optimalizácii riešenia pre konkrétneho zákazníka z hľadiska jeho celkových potrieb.

Spoločnosti sa stále viac orientujú na outsourcing manažmentu bezpečnosti vlastnej sieťovej infraštruktúry. Jedným z hlavných dôvodov je úspora finančných aj ľudských zdrojov, ktoré by spoločnosti museli vynaložiť na zabezpečenie ochrany vlastnej sieťovej infraštruktúry.

Otázka kybernetickej bezpečnosti je komplexná problematika, ktorá si vyžaduje dostatočné zdroje na to, aby si ich spoločnosti mohli riešiť vo svojej vlastnej réžii, a práve z tohto dôvodu rastie význam manažovaných služieb na trhu. Dokážu ponúknuť firmám riešenia manažmentu komplexnej bezpečnosti ich siete jednoducho a efektívne spolu s odborným dohľadom odborníkov.


ZDIEĽAŤ ČLÁNOK: