Ďakujeme vám
za účasť na teste.

Týmto ste zaradený do súťaže o iPhone XS, ktorej výhercu vyžrebujeme 09.04.2019. V prípade výhry vás budeme kontaktovať na uvedenej e-mailovej adrese.

Váš Telekom