ONNET SECURITY

Služba, ktorá vám pomôže účinne čeliť hlavným webovým hrozbám

OnNet Security je doplnková cloud služba, ktorá je integrovaná v sieti Slovak Telekom a poskytuje Účastníkovi ochranu pred malware a phishing útokmi na úrovni DNS.

OnNet Security zabezpečuje ochranu pred hrozbami, ako sú:

  • phishing - falošné stránky, ktoré by mohli ukradnúť dôverné osobné informácie,
  • škodlivé stránky určené na infikovanie počítačov škodlivým softvérom,
  • alebo najnovšia generácia škodlivého softvéru ransomware.

Ako funguje OnNet Security

1.
1.

Prevencia hrozby

Takmer každý prístup k internetovým službám sa uskutočňuje pomocou služby rozlíšenia DNS (Domain Name System). Doplnková cloud služba OnNet Security ochráni používateľa ešte pred vytvorením pripojenia k požadovanej webovej stránke.

2.
2.

Nepretržitá kontrola

Keď zariadenie pripojené k sieti fixného internetu prostredníctvom prehliadača požiada o prístup k internetovému prostriedku, žiadosť o prístup sprostredkuje služba OnNet Security. Tá skontroluje, či nie je požadovaná doména alebo adresa klasifikovaná ako nebezpečná.

3.
3.

Bezpečné presmerovanie

V prípade nebezpečenstva je prehliadač používateľa nasmerovaný na stránku ochrany, ktorá informuje, že pôvodne požadovaná stránka nie je používateľovi prístupná z dôvodu jeho ochrany pred internetovými hrozbami.

Výhody služby OnNet Security

  • Zníženie rizika IT
  • Žiadny vplyv na navigáciu z pohľadu užívateľa služby
  • Nulové nastavenia zo strany užívateľa
  • Zabezpečenie súkromia užívateľa
  • Zlučiteľnosť s ostatnými bezpečnostnými službami
  • Ochrana zariadení pripojených cez fixný internet
  • Plug & Play z pohľadu užívateľa (jednoduchá aktivácia a deaktivácia)

Rovnako ako akékoľvek bezpečnostné riešenie, ani funkcie doplnkovej cloud služby OnNet Security nemôžu zaručiť 100% ochranu pred útokmi škodlivého softvéru a phishingu. Vďaka kvalite použitej technológie však výrazne znižujú mieru vystavenia týmto hrozbám.